Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów.

 

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, na zadanie pn.: „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów”.

Dofinansowanie: 6 650 000,00

Całkowita wartość: 6 741 690,00

W ramach zadania zostanie zrealizowane:

  • doposażenie stacji planowania leczenia – rozbudowa wykorzystywanego systemu planowania leczenia o specjalistyczne oprogramowanie systemu weryfikacji i zarządzania wraz z niezbędnym wyposażeniem,
  • doposażenie akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania),
  • instalacja i konfiguracja aparatury, szkolenie użytkowników.

Data podpisania umowy: 10.2023 r.