Zamówienia Publiczne – rok 2018

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020:

 1. Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 


Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020:

 

 1. Roboty budowlane termomodernizacyjne „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 2. Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – III postępowanie
 3. Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Roboty budowlane „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2” oraz Dostawa wyposażenia sal operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii” oraz dla zadania „Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń pawilonu D, D1, D2”

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa produktów mleczarskich
 2. Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem
 3. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów
 4. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i informatycznych, druków medycznych i kopert RTG dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 6. Dostawa odzieży i obuwia dla personelu medycznego
 7. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa leków onkologicznych i innych  dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej
 13. Dostawa i montaż detektora do mammografu Selenia Dimensions s/n 81001132038 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 15. Dostawa środków czystości
 16. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Świadczenie usług pralniczych dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa akumulatorów do UPS wraz z montażem i niezbędnymi przewodami łączeniowymi
 19. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – uzupełnienie
 20. Dostawa leków różnych
 21. Dostawa artykułów spożywczych
 22. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.
 23. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych, dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa produktów mięsnych
 25. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 27. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
 28. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem  instrumentarium
 29. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 30. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów

 31. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego

 32. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

Postępowania poniżej 30 000 euro:

 1. Dostawa i montaż centrali pożarowej POLON 6000 wraz z oprzyrządowaniem, wyposażonej w moduł do integracji z istniejącymi centralami POLON 4900 w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

 2. Dostawa i montaż głowicy do aparatu USG okulistycznego typ:UD8000 firmy TOMEY
 3. Dostawa zestawów jednorazowych do strzykawki automatycznej Accutron MR firmy Medtron
 4. Zakup przedłużenia 208 licencji posiadanego oprogramowania ESET Endpoint Security Suite zarejestrowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – projekt „Budowa i wdrożenie PSIM” z prawem korzystania przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – wraz ze zmianą użytkownika końcowego na Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz zakup nowych 92 licencji oprogramowania ESET Endpoint Security Suite.
 5. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa środków czystości
 7. Naprawa tomografu komputerowego Toshiba Aquilion 16 poprzez wymianę płyty MHR-BP
 8. Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 9. Przeglądy i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 10. Przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów
 11. Dostawa i montaż głowicy 6TC-RS do przezprzełykowych badań echokardiograficznych do aparatu VIVID S5
 12. Dostawa owoców i warzyw
 13. Dostawa implantów ortopedycznych
 14. Dostawa zestawów jednorazowych do strzykawki automatycznej Accutron MR firmy Medtron
 15. Dostawa specjalistycznych narzędzi do zestawu mikro laryngoskopii
 16. Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków
 17. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych
 18. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 19. Dostawa aparatury i urządzeń medycznych
 20. Dostawa leku Pegfigrastim
 21. Dostawa jaj kurzych, świeżych
 22. Odbiór nieczystości stałych
 23. Dostawa opatrunków specjalistycznych
 24. Przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków
 25. Dostawa owoców i warzyw (powtórzenie postępowania)
 26. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych
 27. Dostawa owoców i warzyw.
 28. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 29. Dostawa leków różnych – uzupełnienie
 30. Zakup sprężarki DANFOSS SZ 240 do schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200-R407C-O dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 31. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych dla samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 32. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
 33. Dostawa leków różnych
 34. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 35. ” Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
 36. Dostawa preparatów okulistycznych
 37. Aktualizacja wersji narzędzia monitorującego posiadanego przez Wojewódzki Szpital i Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wraz z rozbudową obszarów analitycznych o obszar leki i receptariusz szpitalny
 38. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018: