Naszą misją jest

Udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych pacjentom i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)


Potwierdzenia tożsamości pacjenta w koncie pacjenta w celu aktywowania usługi Portalu Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) można dokonywać w każdej z trzech Rejestracji Działu Konsultacyjno-Leczniczego w godzinach pracy danej rejestracji.
Weryfikacja tożsamości pacjenta i zgodności danych wskazanych w Koncie pacjenta odbywa się po przedstawienu dokumentu tożsamości zawierającego co najmniej imię, nazwisko, numer PESEL oraz zdjęcie, a w przypadku cudzoziemców imię, nazwisko, kraj pochodzenia, identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia (lub numer dokumentu tożsamości) oraz zdjęcie.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat


Aktualności