Informacja w sprawie punktu pobrań wymazów SARS-COV-2

Od dnia 21.09.2020 roku działa punkt pobrań wymazów SARS-COV-2. Pobranie wymazów odbywa się codziennie w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 13.00, a w soboty i niedziele w godzinach od 8.15 do 12.45. Rejestracja telefoniczna pacjentów odbywa się w godzinach od 10.00 do 12.30 w dni powszednie, natomiast w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 15 812 32 68. Miejsce punktu pobrań wymazów znajduje się od strony parkingu Szpitala. Osoba zgłaszająca się do wymazu musi posiadać: Ważne skierowanie, Dokument ze zdjęciem oraz PESEL, Maseczkę ochronną, którą zdejmuje wyłącznie na polecenie osoby pobierającej wymaz. Informacja o wyniku badań będzie wprowadzona przez laboratorium do systemu EWP, widoczna dla sanepidu w systemie EWP, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Dodatkowe numery dla Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W razie konieczności, lub problemami z dodzwonieniem udostępniamy dodatkowe numery telefonów dla Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
519096623 - Pielęgniarki i 519096622 - Lekarze


Wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w walce z koronawirusem COVID-19.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego i licznymi sygnałami o chęci pomocy dla naszego Szpitala, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe.
Podobnie jak inne szpitale, potrzebujemy profesjonalnych środków ochronnych, tj.: półmasek ochronnych, masek chirurgicznych, rękawiczek nitrylowych, kombinezonów ochronnych, płynów dezynfekcyjnych, termometrów bezdotykowych, itd.
Szpital przyjmie pomoc rzeczową jak i finansową.
Zebrane fundusze przyczyną się do wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów oraz personelu szpitala.

Wpłaty prosimy przekazywać na numer konta:
49 1130 1105 0005 2040 2520 0005
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

lub
58 1020 4913 0000 9502 0057 7288
Społeczne Stowarzyszenie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000240972


Każde wsparcie z Państwa strony w obecnej sytuacji jest bardzo cenne.
Dziękujemy!


Podziękowanie za pomoc i wsparcie

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu składa serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców za wsparcie w tym trudnym dla każdego czasie pandemii. Dziękujemy Państwu za to, że nie pozostaliśmy sami.
Dziękujemy za dary rzeczowe i dotacje finansowe, za deklarację pomocy w razie konieczności oraz wszelkie gesty życzliwości, solidarności i zrozumienia dla naszej wymagającej pracy.
Dary, przekazane nam w okresie, w którym większość podmiotów gospodarczych będzie musiała zmierzyć się z szeregiem ryzyk i problemów we własnej działalności, są tym bardziej cenne i stanowią wyraz, tak ważnego w trudnych chwilach, altruizmu.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim podmiotom, tym dużym, tym małym, a także osobom indywidualnym, za to, że dzięki otrzymanym darom, my pracownicy tarnobrzeskiego Szpitala, nasze rodziny i nasi Pacjenci otrzymujemy od was poczucie bezpieczeństwa.

Aktualności