Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR – zgłaszanie nieprawidłowości

Projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
nr POIS.09.01.00-00-0287/18
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgłaszanie nieprawidłowości

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jasny i przejrzysty stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Co należy zgłaszać? Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą zarówno przedstawicieli instytucji w systemie realizacji Programu czy podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjenci).

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Załączniki

  • q1 (21 kB)
    08.11.2019