Składanie skarg i wniosków

Składanie skarg i wniosków

  1. Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat warunków pobytu w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  2. Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości świadczonych usług.
  3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu;

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: sekretariat@szpitaltbg.pl

(skarga/ wniosek podpisana  elektronicznie lub imię, nazwisko i adres wnoszącego)

– za pośrednictwem faksu na nr tel./fax 15 812 32 63 (wymagane imię, nazwisko i adres wnoszącego),

– pisemnie na adres: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu , ul. Szpitalna 1, 39 – 400 Tarnobrzeg z dopiskiem  SKARGA lub WNIOSEK.

– osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala,

Przyjmowanie pacjentów  odbywa się w poniedziałki i środy w godz. 13.00 – 14.30.

Nie rozpatrujemy i nie odpowiadamy na nadesłane  anonimy.