Jak wezwać Ratownictwo Medyczne

Podstawowym numerem alarmowym ratownictwa medycznego w Polsce jest numer bezpłatny

999!!!

Dodatkowe numery Służb Ratowniczych to:

wew. (15) 812 30 08

fax. (15) 812 30 08 numer ten jest przeznaczony dla osób głuchoniemych

112 – Centrum Powiadomienia Ratunkowego (CPR)

998 – Straż pożarna

997 – Policja

 

Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego.

Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor medyczny. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.

DLATEGO NIEZWYKLE WAŻNE JEST PODĄŻANIE ZA PYTANIAMI DYSPOZYTORA.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, popędzać dyspozytora bo i tak to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Jakie pytania zadaje dyspozytor:

1. Powód wezwania – Jakie objawy? Co się stało? Czy osoba jest przytomna? Czy oddycha?
2. Kto wzywa? Imię i nazwisko wzywającego Ratownictwo Medyczne
3. Miejsce zdarzenia – dokładny adres, lokalizacja, punkty orientacyjne
4. Kto potrzebuje pomocy? – Imię i nazwisko, płeć, wiek oraz liczba osób poszkodowanych
5. W określonych przypadkach należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń dyspozytora w zakresie udzielania pierwszej pomocy
6. Dokumenty – jeśli sytuacja na to pozwala

Zadania i warunki Ratownictwa Medycznego określa USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.)

W celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tworzy się system Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ratownictwo Medyczne wzywamy w przypadku:

 • Utracenia przytomności

 • Zaburzenie oddychania

 • Ból w klatce piersiowej

 • Wypadek komunikacyjny, wypadki w rolnictwie, upadki z wysokości, schodów, rusztowania i drabiny

 • Przysypanie ziemią

 • Rany z obfitym krwawieniem

 • Wychłodzenie lub zamarznięcie

 • Porażenie prądem

 • Próby samobójcze

 • Podtopienie lub utonięcie

 • Poród w toku