Dla Pacjenta

 1. Przyjęcie do szpitala
 2. Jak przygotować się do badań
 3. Zasady odwiedzin i udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta
 4. Cennik usług medycznych
 5. Opieka duszpasterska
 6. Ratownictwo Medyczne
 7. Wyżywienie
 8. Przetwarzanie danych osobowych
 9. Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia
 10. Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym
 11. Prawa i obowiązki pacjenta
 12. Rzecznik Praw Pacjenta i Praw Dziecka
 13. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz Szpitala
 14. Serwisy dla pacjentów