Zamówienia Publiczne – rok 2021

Postępowania powyżej 130.000 tys. złotych i powyżej progów Unijnych:

 1. Dostawa sprzętu medycznego oraz wyrobów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa leków różnych i innych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym wraz z dzierżawą zbiornika i jego konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa artykułów spożywczych i mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – UNIEWAŻNIENIE

 

Postępowania poniżej 130.000 złotych:

 1. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Usługa naprawy aparatu RTG telekomando typ Luminos DRF nr ser 5907 Siemens użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Usługa naprawy Videogastroskopu EG 760 R nr 2G 402K111, firmy Fujifilm rok 2017, użytkowanego przez Pracownię Diagnostyki Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Usługa naprawy układu nr 1 i nr 2 schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200 O, nr agregatu COOL: C110239C dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dzierżawa kontenera i pojemników na odpady
 7. Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na sale obserwacyjne na Oddziale SOR pawilon E pok.5 i pok.7 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej obsługującej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zapewniającej odpowiednie ilości wymian powietrza oraz odpowiednich ciśnień w pomieszczeniu przeznaczonym na salę obserwacyjną na Oddziale SOR pawilon E pok. 7 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej obsługującej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych odczynników dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych odczynników dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa łóżek do intensywnej opieki medycznej w ilości 2 szt dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 17. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa jednorazowych pojemników do wydawania posiłków dla pacjentów Oddzialu Covidowego oraz SOR odcinek Covid Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa odczynników i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa Castampack do lucentisu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Usługa naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Usługa naprawy urządzenia dźwigowego nr E1487 budynku E Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Roczna obsługa serwisowa klimatyzatorów, agregatów chłodniczych oraz agregatów wody lodowej.

Postępowania prowadzone na podstawie art. 46c ust.  1 Ustawy z dnia 28 października 2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Załączniki