Zamówienia Publiczne – rok 2021

Postępowania prowadzone na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych

 1. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do tlenoterapii, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

Postępowania powyżej 130.000 tys. złotych i powyżej progów Unijnych:

 1. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, oraz członków ich rodzin
 4. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa sprzętu medycznego oraz wyrobów ortopedycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa leków różnych i innych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa gazów medycznych w stanie ciekłym wraz z dzierżawą zbiornika i jego konserwacją dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa artykułów spożywczych i mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – UNIEWAŻNIENIE

 

Postępowania poniżej 130.000 złotych:

 1. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Odnowienie subskrypcji 300 licencji posiadanego oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM o numerze EAV-0242021394 zarejestrowanego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa nici chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa rękawic chirurgicznych sterylnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa jednorazowych pojemników do wydawania posiłków dla pacjentów oddziałów covidowych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądów okresowych (cykl półroczny i roczny) obiektów budowlanych oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa maseczek całotwarzowych jednorazowego użytku do nieinwazyjnej wentylacji AFS541 PHILIPS CapStrap na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Usługa naprawy aparatu RTG telekomando typ Luminos DRF nr ser 5907 Siemens użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Usługa naprawy Videogastroskopu EG 760 R nr 2G 402K111, firmy Fujifilm rok 2017, użytkowanego przez Pracownię Diagnostyki Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Usługa naprawy układu nr 1 i nr 2 schładzacza cieczy COOL SW SPIRO 200 O, nr agregatu COOL: C110239C dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dzierżawa kontenera i pojemników na odpady
 15. Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na sale obserwacyjne na Oddziale SOR pawilon E pok.5 i pok.7 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej obsługującej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zapewniającej odpowiednie ilości wymian powietrza oraz odpowiednich ciśnień w pomieszczeniu przeznaczonym na salę obserwacyjną na Oddziale SOR pawilon E pok. 7 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Opracowanie projektu oraz wykonanie modernizacji centrali wentylacyjnej obsługującej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych odczynników dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych odczynników dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa narzędzi laryngologicznych do operacji endoskopowych i zatok przynosowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa łóżek do intensywnej opieki medycznej w ilości 2 szt dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 25. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Dostawa jednorazowych pojemników do wydawania posiłków dla pacjentów Oddzialu Covidowego oraz SOR odcinek Covid Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 30. Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 31. Dostawa odczynników i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 32. Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 33. Dostawa Castampack do lucentisu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 34. Usługa naprawy tomografu komputerowego Toshiba Aquilion S16 GCB 05Y2466 z 2005 roku użytkowanego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 35. Usługa naprawy urządzenia dźwigowego nr E1487 budynku E Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 36. Roczna obsługa serwisowa klimatyzatorów, agregatów chłodniczych oraz agregatów wody lodowej.

Postępowania prowadzone na podstawie art. 46c ust.  1 Ustawy z dnia 28 października 2020 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19