Zamówienia publiczne – rok 2020

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa odzieży i obuwia medycznego dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa energii elektrycznej wraz z przesyłem
 5. Dostawa materiałów biurowych i informatycznych oraz druków medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa cyfrowego aparatu RTG kostno – płucnego z zawieszeniem sufitowym dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa nici chirurgicznych oraz specjalistycznych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu
 9. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa sprzętu medycznego jako wyposażenie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów elektroterapii kardiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Zakup okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem dla Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa produktów mięsnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie
 23. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 24. Dostawa soczewek i zestawów do operacji okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Świadczenie usług pralniczych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – drugie postępowanie
 27. Dostawa i montaż lampy RTG-TK , przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 30. Dostawa materiałów diagnostycznych i drobnego sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 31. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 32. Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 33. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Przetargi poniżej 30.000  euro:

 1. Usługa naprawy sterownika kamery Image z zestawu laparoskopowego Firmy Karl Storz z 2011 roku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z serwisem i administracją centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa respiratora noworodkowego dla potrzeb Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Usługa wykonania przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru oraz klap dymowych i instalacji oddymiających w obiektach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa wyposażenia służącego pacjentom Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Usługa naprawy Videogastroskopu EC 760 R nr 2G 402K111 rok 2017 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa maseczek chirurgicznych i fartuchów ochronnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawę części zamiennych do aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ, Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
 13. Usługa naprawy Videokolonoskopu EC 760 R – V/1 nr 1C 728K459 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego
 15. Dostawa leku Denosumab dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa materiałów i implantów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa umundurowania i obuwia całorocznego dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowników Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Zakup i dostawa nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Zakup i dostawa nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 22. Dostawa odczynników dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 23. Dostawa materiałów do sterylizacji oraz walidacja sterylizatora STERRAD 100NX
 24. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 25. Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 26. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych odczynników dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 27. Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych dla samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 28. Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 29. Zakup i dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 30. Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursu zamkniętego nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 ogłoszonego w ramach osi priorytetowej II CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG
 31. Dostawa materiałów i preparatów do terapii nerkozastępczej kompatybilnych z aparatem Pris Max dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Zamówienia z wolnej ręki:

 1. Usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

 

 

Załączniki