Uwaga COVID! Komunikat w sprawie odwiedzin.

Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację epidemiologiczną oraz utworzenie w szpitalu oddziałów COVID  – ODWIEDZINY PACJENTÓW pozostają nadal  wstrzymane do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (stany terminalne, długotrwałe pobyty, złe rokowanie) Kierownicy oddziałów/ lekarz dyżurny  mogą w trybie indywidualnym podjąć decyzję o możliwości odwiedzin pacjentki/a z zachowaniem zaleceń Ministerstwa Zdrowia i GIS. Zakaz wstępu na teren Szpitala dotyczy również innych wizyt w jednostkach organizacyjnych szpitala (np. przedstawicieli firm i interesariuszy zewnętrznych).

W przypadku   uzyskania przez rodzinę zgody Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego  na odwiedziny, mogą się one odbywać z bezwzględnym zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

 1. Obowiązkowe jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wizyty, czasu jej trwania oraz ilości osób odwiedzających z lekarzem (kier. Oddziału, lek. dyżurny).
 2. Osoba odwiedzająca musi okazać:
 • zaświadczenie o szczepieniu ( unijny certyfikat COVID ) lub
 • ujemny wynik testu PCR lub antygenowy z ostatnich 48 godzin.
 1. Osoby odwiedzające obowiązuje bezwzględnie prawidłowo założona maseczka (zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami na sali, stosowanie się do zaleceń personelu.
 2. Osoba odwiedzająca nie może mieć jakichkolwiek objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

W sytuacjach terminalnych po uzgodnieniu z Kierownikiem oddziału/ lekarzem dyżurnym istnieje możliwość odwiedzin i pożegnania również przez osoby nieszczepione z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego dla osób hospitalizowanych lub korzystających z porad medycznych:

 • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki, osłaniającej usta i nos zarówno przez personel jak i pacjentów,
 • nakaz zachowania minimum 1,5 – metrowej odległości od innych osób na korytarzach Szpitala,
 • pamiętajmy o dezynfekcji rąk,
 • w miarę możliwości prosimy o unikanie korzystania z wind,
 • prosimy o przychodzenie dokładnie o wyznaczonej godzinie i ograniczenie osób w poczekalniach i na korytarzach,
 • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu w gabinecie lekarskim i stosowaniu się do zaleceń personelu w tym zakresie.

Numery telefonów do kontaktu na  poszczególnych oddziałach i umieszczone są na stronie internetowej szpitala.

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

 

Numery telefonów do kontaktu z pacjentami przebywającymi na oddziałach COVID :

COVID I – 724228527

COVID II –  III piętro 724228521

COVID II – IV piętro 724228525

 

Numery telefonów do Gabinetu lekarskiego na oddziałach COVID

  COVID I – 15 8123379

  COVID II – 158123133

 OIOM COVID  – 158123101

Załączniki