Zasady udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie ze zmianą art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do świadczeń poza kolejnością – od 18 maja 2014 r. obowiązują następujące zasady:
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24, 24a, 24b, 24c i 47c) mają:
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
– inwalidzi wojenni i wojskowi,
– kombatanci,
– żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 47 c) mają:
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
– inwalidzi wojenni i wojskowi,
– kombatanci.
W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach.
Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Więcej wiadomości w załącznikach.

Załączniki