Zasady odwiedzin i udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów

ZASADY ODWIEDZIN I UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 17/2013 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 9 kwietnia 2013r.

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów i planach dalszego leczenia udziela najbliższej rodzinie lub osobie upoważnionej przez pacjenta Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie w godzinach 11.30 – 12.30 (z wyjątkiem środy).
 • W razie jego nieobecności informacji udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie w godzinach 11.00 – 21.00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać maksymalnie 2 osoby.

Oddziału Reumatologicznego

 • Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie w godzinach od 13,00 do 15,00; za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • W razie jego nieobecności informacji udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych, informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 13.00 do 19.00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać maksymalnie 2 osoby.

Oddziału Kardiologicznego z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

 • Informacji o stanie chorych udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem w godzinach od 10,45 do 11,45.
 • W razie nieobecności Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem i jego zastępcy informacji udziela wyznaczony lekarz.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 11,00 do 21,00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać nie więcej niż 2 osoby.

Oddziału Otolaryngologicznego

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów i planach dalszego leczenia udziela najbliższej rodzinie lub osobie upoważnionej przez pacjenta Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie od godziny 11.00 do 12.00.
 • W razie jego nieobecności informacji udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 8.00 do 21.00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać od 1- 2 osób.
 • W oddziale przy dziecku mogą przebywać rodzice (opiekun prawny) całodobowo.

Oddziału Pediatrycznego

 • W oddziale przy dziecku może przebywać rodzic lub opiekun całodobowo.
 • Odwiedziny pozostałych członków rodziny, przyjaciół, kolegów od 15:00 do 19:00, nie więcej niż 2 osoby równocześnie.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjenta i planach dalszego leczenia udziela najbliższej rodzinie Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 10:30 do 12:00. W pozostałe dni rodzice informowani są o stanie zdrowia dziecka przez lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka

 • Informacji o stanie zdrowia noworodka udziela Ordynator Oddziału/ Lekarz Kierujący Oddziałem od godziny 10.30 do 11.00.
 • W razie jego nieobecności informacji o stanie zdrowia chorych udziela Zca Ordynatora lub lekarz przez niego wyznaczony.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Informacji o stanie zdrowia udziela się osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać nie więcej niż dwie osoby.
 • Rodzice dziecka chorego lub umieszczonego w inkubatorze w czasie odwiedzin muszą być ubrani w fartuch i obuwie ochronne.

Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowej

 • Informacji o stanie zdrowia dzieci i planach dalszego leczenia udziela najbliższej rodzinie Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie w godz. 9.00-10.00
 • W razie nieobecności Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem informacji udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub upoważniony przez Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lekarz.
 • Informacji o stanie zdrowia dziecka można również zasięgnąć u lekarza prowadzącego oraz u lekarza dyżurnego.
 • Telefonicznie szczegółowe informacje o stanie dziecka nie będą udzielane.
 • W oddziale przy dziecku mogą przebywać rodzice (opiekun prawny) całodobowo
 • Odwiedziny pozostałych członków rodziny lub przyjaciół codziennie od godz. 16.00 do19.00, nie więcej jak 1 osoba .

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem najbliższej rodzinie lub osobie wskazanej przez pacjenta codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 12:00.
 • W razie jego nieobecności informacji udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem; w godzinach popołudniowych i dniach wolnych lekarz dyżurny oddziału.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 10:30 do 21:00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać 1 osoba.
 • Odwiedzający zakładają obuwie ochronne, które należy zakupić w automatach – zalecenia sanitarno – epidemiologiczne.

Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Patologii Ciąży

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentki i planach dalszego leczenia udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem pacjentce lub osobie upoważnionej – w historii choroby – przez pacjentkę codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8 30 do 9 30.
 • W razie nieobecności Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem informacji udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarz przez niego upoważniony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 8 30 do 21 00, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjentki, po konsultacji z lekarzem dyżurnym, godziny odwiedzin mogą być wydłużone.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać maksymalnie 1- 2 osoby.
 • Odwiedziny w Oddziale Położnictwa Aseptycznego odbywają się codziennie w godzinach od 8 30 – 20 00 zgodnie z ustalonym regulaminem odwiedzin.
 • Dzieciom do lat 7 nie wolno przebywać na oddziale, a powyżej 7 lat tylko pod opieką osób dorosłych.

Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie od godziny 13:00 do 13:30, a podczas jego nieobecności informacji o stanie zdrowia chorych udziela lekarz przez niego wyznaczony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie od godziny 9.00 do 20.00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać nie więcej niż dwie osoby.

Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym

 • Informacji o stanie chorych udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem lub jego zastępca w godzinach od 11,00 do 12,00.
 • W razie nieobecności Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem i jego zastępcy informacji udziela wyznaczony lekarz.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 9,00 do 22,00 z uwzględnieniem pomocy w zabiegach pielęgnacyjnych za zgodą lekarską i pielęgniarską.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać nie więcej niż 2 osoby.

Centrum Onkologiczne

 • Informację o planach leczenia, aktualnym stanie zdrowia pacjenta udziela na bieżąco Kierownik Centrum Onkologicznego, a podczas jego nieobecności upoważniony przez niego lekarz.
 • Nie udziela się informacji telefonicznej o stanie zdrowia pacjentów.
 • Rodzina/opiekunowie mogą towarzyszyć w czasie pobytu chorego w Oddziale Onkologii Klinicznej z wyłączeniem czasu trwania wizyt lekarskich, niezbędnych zabiegów leczniczych, a w Oddziale Dziennej Chemioterapii z wyłączeniem czasu otrzymywania chemioterapii.

Odział Okulistyczny

 • Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator/ Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie od godziny 14.00 – 14.35.
 • W razie jego nieobecności informacji o stanie zdrowia chorych udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Informacji o stanie zdrowia udziela się osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie od godziny 9.00 – 21.00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać nie więcej niż dwie osoby.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów i planach dalszego leczenia udziela najbliższej rodzinie lub osobie upoważnionej przez pacjenta Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie w zależności od potrzeb.
 • W razie jego nieobecności informacji udziela lekarz przez niego upoważniony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie za zgodą Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza przez niego upoważnionego.
 • Czas odwiedzin uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta oraz obszaru w jakim znajduje się pacjent.

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 • Informacji o stanie zdrowia chorych udziela Ordynator/Lekarz Kierujący Oddziałem codziennie od godziny 14.00 do 14.30.
 • W razie jego nieobecności informacji o stanie zdrowia chorych udziela Z-ca Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Informacji o stanie zdrowia udziela się osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Odwiedziny chorych w oddziale odbywają się codziennie od godziny 9.00 do 21.00.
 • Przy łóżku chorego w czasie odwiedzin może przebywać nie więcej niż dwie osoby.