Szpitalny Oddział Ratunkowy

Informacje ogólne

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej a w szczególności w razie wypadku,urazu,zatrucia u dorosłych i dzieci,udziela świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

Oddział funkcjonuje od 15.08.2001 roku.Ostateczny kształt osiągnął w 2003 roku

Składa się z następujących obszarów:

 • segregacji medycznej i przyjęć;
 • resuscytacyjno-zabiegowego;
 • krótkotrwałej intensywnej terapii;
 • obserwacji;
 • konsultacyjnego;
 • stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego;
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Kierownik Oddziału: lek. med. Marek Wasiuta

Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Pantula

Telefony:
Biuro wezwań – 822 16 99
Sekretariat – 812 34 55
Dyspozytor medyczny – 812 30 08
Sala Krótkotrwałej Intensywnej Terapii – 812 34 60
Sala zabiegowa – 812 34 54
Gabinet lekarski – 812 33 99
Fax – 812 30 08

Działalność medyczna

Oddział świadczy usługi w zakresie:

 • monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych zgodnie ze standardem intensywnej terapii;
 • kontynuowania przedłużającej się resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • wstępnego leczenia ostrej niewydolności oddechowej,w tym prowadzenie oddechu zastępczego;
 • wstępnego leczenia ostrej niewydolności krążeniowej,w tym prowadzenie zewnętrznej stymulacji serca;
 • prowadzenia resuscytacji płynowej;
 • wstępnego leczenia wstrząsu o różnej etiologii;
 • wczesnego leczenia zatruć;
 • przygotowania i stabilizacji pacjentów przed dorażną interwencją chirurgiczną;
 • leczenie bólu;
 • opracowania chirurgiczne ran i drobnych urazów;
 • wszystkich innych działań ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci;
 • podejmowania medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych,zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym.

Wyposażony jest w sprzęt niezbędny do wykonywania wyżej wymienionych zadań zgodny z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

SOR współpracuje ze wszystkimi Oddziałami Szpitala oraz z placówkami specjalistycznymi w regionie jak i na terenie całego kraju.