Oddział Reumatologiczny

Informacje ogólne

Oddział Reumatologii powstał w listopadzie w 1989 r. W 1997 roku został  przeniesiony i obecnie zajmuje VIII piętro nowego budynku szpitala Oddział posiada 23 łóżka i rocznie leczy około 900 pacjentów.

Ordynator: lek. med. Krystyna Michałeczko
Z-ca Ordynatora: lek. med. Bożena Kuczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Miracka

Telefony:
Ordynator Oddziału – 812 31 81
Piel. Oddziałowa – 812 31 83
Pok. Lekarzy – 812 31 84
Dyż. Pielęgniarek – 812 31 81

Działalność medyczna

Oddział Reumatologiczny świadczy usługi w zakresie leczenia i diagnostyki schorzeń reumatycznych takich jak: choroby układowe tkanki łącznej, metaboliczne choroby kości w tym osteoporoza oraz ostre zespoły bólowe kręgosłupa.

Od 2005 roku Oddział bierze udział w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem.

Nad bezpieczeństwem, prawidłowym leczeniem i pielęgnowaniem naszych pacjentów czuwa fachowy personel medyczny permanentnie podnoszący swoje umiejętności i kwalifikacje. Zaletą Oddziału jest to, że posiadamy łóżka rehabilitacyjne z rehabilitacyjnym urządzeniem przyłóżkowym oraz sprzęt pomocniczy umożliwiający całodzienne usprawnianie pacjentów. Posiadamy również sprzęt do bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania chorych.

W kompleksowym leczeniu naszych pacjentów dużą rolę odgrywa stała współpraca z Zakładem Rehabilitacji i Fizykoterapii.

Współpracujemy także z Instytutem Reumatologii w Warszawie oraz Kliniką Reumatologii w Lublinie.

Leczenie ambulatoryjne zapewnia Przyszpitalna Poradnia Reumatologiczna.