Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Informacje ogólne

Oddział funkcjonuje od dnia 08.03.2010 r.

Posiada 20 łóżek rozmieszczonych w 1, 3 i 5 – cio łóżkowych salach nowocześnie wyposażonych.
Posiada 4 – łóżkową salę udarową wyposażoną w nowoczesną aparaturę , pozwalającą na sprawowanie intensywnego nadzoru chorych z udarem.
W Oddziale znajduje się 1-osobowa sala z odrębnym węzłem sanitarnym i sala 3-łóżkowa dla chorych terminalnych.

Kierownik – lek. med. Ewa Woźnicka
Zastępca Kierownika Oddziału – lek.med. Donata Kaczmarek-Płecha

Oddziałowa: po Marta Rzeźnik

Telefony:
Sekretariat, Pielęgniarka Oddziałowa – 15 812 31 93
Pok. Lekarzy – 15 812 31 90
Dyżurka Pielęgniarek – 15 812 31 91

Działalność medyczna

Do opieki nad chorym używamy wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku w tym basenów i kaczek .
Nad bezpieczeństwem chorych prócz personelu czuwa zainstalowany system monitoringu sal udarowych, korytarzy i wejść.
Oddział wyposażony jest w pracownię EEG. W procesie diagnostycznym korzysta z pracowni tomografii komputerowej, pracowni USG, Laboratorium Szpitalnego i pracowni diagnostyki endoskopowej. Wykonujemy badania MRI i EMG w obrębie Województwa Podkarpackiego.
Współpracujemy ściśle z Oddziałem Neurochirurgii w WSS Nr 2 w Rzeszowie i Mielcu oraz Klinikami Neurologicznymi w tym Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitalami Specjalistycznymi na terenie województwa.