Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Informacje ogólne

Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym powstał w listopadzie 1997 roku w ramach rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Zajmuje dwie kondygnacje pawilonu „F”, tj.;

 • poziom  „0” – 5 łóżek nadzoru kardiologicznego (w tym 1 stanowisko z respiratorem)
 • poziom „3” – 20 łóżek (w tym 3 łóżka monitorowane półintensywnego nadzoru).

W latach 1997 – 2000 oddział przyjmował 700 – 900 pacjentów rocznie. Obecnie przyjmujemy 1200 – 1500 pacjentów na rok – często osób starszych. Z uwagi na „zachowawczy” profil oddziału współpracujemy z ośrodkami dysponującymi procedurami inwazyjnymi (Stalowa Wola, Sandomierz, Rzeszów, Ośrodki Kliniczne) co pozwala na optymalizację uzyskiwanych efektów klinicznych.

Kierownik: lek. med. Jacek Biernacki

Z-ca Kierownika: lek. med. Piotr Sulik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Aneta Kolano

Telefony:
Sekretariat – 812 31 35
Pok. Lekarzy (parter) – 812 31 02
Pok. Lekarzy (III piętro) – 812 31 33
Dyż. Pielęgniarek (parter) – 812 31 01
Dyż. Pielęgniarek (III piętro) – 812 31 31

Działalność medyczna

Najczęstsze choroby będące podstawą hospitalizacji w tutejszym Oddziale to:

 • ostra i przewlekła niewydolność serca,
 • powikłania nadciśnienia tętniczego,
 • choroba „wieńcowa” – w tym ostre zespoły wieńcowe,
 • wady serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa,
 • zatorowość płuc,
 • powikłania kardiologiczne w przebiegu innych schorzeń, np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroby układowe tkanki łącznej, itp.

W oparciu o personel lekarski Oddziału działają Pracownie Diagnostyczne (świadczą one zasługi również dla pacjentów ambulatoryjnych):

 • echokardiografii,
 • prób wysiłkowych,
 • Holterowska,

oraz Poradnia Kardiologiczna przy tutejszym Szpitalu otwarta dla pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godz./dobę.

Dobrze przygotowana kadra specjalistów, dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zaangażowanie personelu gwarantują efektywne wdrażanie najnowszych standardów klinicznych.

W roku 2004 Oddział Kardiologii zaistniał na mapie ośrodków kardiologicznych w Polsce znajdując się w ” pierwszej dwudziestce” rankingu gazety „Wprost”. Istniejące procesy przekształceniowe oraz złożona sytuacja administracyjno-gospodarcza naszego szpitala nie pozwoliły na kolejne kosztowne inwestycje.