Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje ogólne

Oddział funkcjonuje od 1976 roku. W momencie powstania był jednym z pierwszych oddziałów o tym profilu w Polsce.

W latach 1976 – 2002 posiadał  pięć stanowisk wyposażonych w nowoczesną, jak na ówczesne czasy, specjalistyczną aparaturę medyczną.

W 2002 roku spełniły się nasze marzenia o dobrych warunkach pracy i nowoczesnym sprzęcie. Aktualnie nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii usytuowany jest w sąsiedztwie Bloku Operacyjnego, dysponuje 6 łóżkami, spełnia europejskie standardy dotyczące wyposażenia, rozwiązań technicznych i archite- ktonicznych.

Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Stolarski

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Piotr Rosowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Marszałek Ewa

Telefony:
Sekretariat – 812 34 49
Pok. Lekarzy – 812 34 48
Dyż. Pielęgniarek – 812 34 46

Działalność medyczna

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest monitorowanie i podtrzymywanie niewydolnych funkcji życiowych pacjentów z ciężkimi schorzeniami w celu przeprowadzenia odpowiednich zabiegów diagnostycznych i zastosowania leczenia ogólnego lub zabiegowego. Pacjenci reprezentują różnorodne schorzenia, ale wszyscy charakteryzują się potencjalnie odwracalnym zagrożeniem co najmniej jednej z funkcji życiowych.

Na oddziale leczeni są chorzy z zaburzeniami czynności podstawowych systemów organizmu (niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa), które są potencjalnie odwracalne oraz chorzy u których charakter zaburzeń (urazy wielonarządowe, urazy głowy, choroby nerwowo-mięśniowe) warunkuje konieczność ich leczenia w sposób przewlekły.

Oddział wyposażony jest w sprzęt:

  • kompleksowy monitoring funkcji życiowych;
  • kompleksowy system wentylacji mechanicznej;
  • kompleksowy system  infuzji.

Oddział posiada:

  • 6 stanowisk intensywnej terapii;
  • 5 stanowisk opieki pooperacyjnej;
  • salę zabiegowo-diagnostyczną;
  • 8 stanowisk wykonywania anestezji;
  • wymagania MZ i OS w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej;
  • akredytację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Oddział współpracuje z klinikami i instytutami naukowymi z Warszawy, Krakowa, Lublina i Podkarpacia. Często spotykamy się z kolegami z innych Oddziałów Intensywnej Terapii podczas szkoleń, wykładów i sesji naukowych.

Pracownicy naszego oddziału stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, bierzemy udział w licznych programach naukowych krajowych i zagranicznych.