Centrum Onkologiczne: Oddział Onkologii Klinicznej oraz Poradnia Onkologiczna

Informacje ogólne

Kierownik Centrum Onkologicznego – lek. med. Iwona Drab-Mazur

Pielęgniarka koordynująca: mgr piel. Anna Brzozowska

Sekretariat medyczny: parter tel .015-812-30-22

Sekretariat Kierownika Centrum Onkologicznego – I piętro tel. 015- 812-30-20

Działalność medyczna

Zespół Oddziału Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologicznej tworzą lekarze specjaliści onkologii klinicznej.

Całodobową opiekę nad chorymi zapewnia zespół wysoko wyspecjalizowanych, doświadczonych pielęgniarek onkologicznych.

Główną działalnością Oddziału jest leczenie systemowe, w tym chemioterapia, terapia ukierunkowana na cele molekularne i hormonoterapia.

Oddział posiada 25 łózek stacjonarnych w tym 2 łózka intensywnego nadzoru oraz 11 łóżek pobytu jednodniowego.

Oddział posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi Oddziałami Wojewódzkiego Szpitala zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania, a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii.

W Oddziale Onkologii Klinicznej podstawową metodą leczenia jest leczenie systemowe nowotworów złośliwych. Jego miejsce zależy przede wszystkim od ich stopnia zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Chemioterapia może być stosowana przed operacją (np. w przypadku miejscowo zaawansowanego raka piersi), po operacji (np. w przypadku raka płuca), a często jest to samodzielna metoda leczenia (jak w przypadku wielu nowotworów w stadium rozsiewu).

Mamy możliwość leczenia chorych w oparciu o programy zdrowotne( lekowe) oraz programy terapeutyczne ( chemioterapia niestandardowa)

W naszym Oddziale Onkologii Klinicznej można uzyskać pomoc m.in. w następujących przypadkach:

 • Rak jelita grubego: chemioterapia uzupełniająca po zabiegu operacyjnym, paliatywne leczenie systemowe, w tym leczenie tzw. celowane w ramach programów lekowych w oparciu o bewacyzumab, cetuksymab, panitumumab),
 • Rak trzustki: chemioterapia paliatywna.
 • Rak żołądka: chemioterapia paliatywna, leczenie celowane.
 • Rak wątrobowokomórkowy – terapia celowana sorafenibem w ramach programu lekowego NFZ
 • Rak piersi: leczenie systemowe indukcyjne, pooperacyjne oraz paliatywne, z uwzględnieniem takich metod jak hormonoterapia, chemioterapia oraz leczenie celowane trastuzumabem i lapatinibem w ramach programu lekowego NFZ.
 • Chłoniaki: diagnostyka i kompleksowe leczenie z uwzględnieniem leczenia systemowego, w tym immunoterapii rituximabem zgodnie z programem lekowym NFZ
 • Rak płuca – chemioterapia uzupełniająca, paliatywna, w tym leczenie celowane gefitynibem oraz erlotynibem w ramach programu lekowego
 • Rak jajnika: chemioterapia po lub przed zabiegiem operacyjnym oraz leczenie systemowe choroby zaawansowanej,
 • Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) – terapia imanitibem i sutentem zgodnie z programem lekowym NFZ,
 • Mięsaki tkanek miękkich , w tym program lekowy leczenia trabektedyną,
 • leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry imatynibem zgodnie z programem lekowym NFZ.
 • Nowotwory układu moczowego – nowotwory jądra, rak pęcherza moczowego, rak prostaty, rak nerki – leczenie paliatywne, w tym leczenie sunitynibem, sorafenibem oraz ewerolimusem w ramach programu lekowego NFZ.

Lekarze Oddziału Onkologii Klinicznej pracują również w Poradni Onkologicznej, gdzie prowadzą szczegółową diagnostykę nowotworów oraz przyjmują pacjentów kierowanych z innych jednostek medycznych. W warunkach ambulatoryjnych prowadzona jest również terapia systemowa w zależności od wskazań lekarskich. Poradnia jest również miejscem, gdzie pacjenci po zakończonym leczeniu onkologicznym podlegają okresowej kontroli oraz gdzie mogą oni uzyskać niezbędna pomoc w trakcie leczenia.

Nasi pacjenci mogą ponadto korzystać z pomocy zatrudnionego na oddziale psychologa oraz otrzymać wsparcie duchowe kapelana szpitalnego. W celu zapewnienie holistycznej opieki nad pacjentem współpracujemy również ze stowarzyszeniami osób chorych na nowotwory oraz instytucjami sprawującymi długoterminową opiekę paliatywną (hospicjum stacjonarne i domowe, zakłady pielęgnacyjne).

Onkologia kliniczna to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny wymagająca stałego podnoszenia kwalifikacji. Zapewnia to regularny udział lekarzy i pielęgniarek w szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

W Oddziale realizowane są staże specjalizacyjne z zakresu onkologii klinicznej dla lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.