Spis Telefonów

Kliknij w wybrany dział, aby odsłonić numery wewnętrzne telefonów.
Dzwoniąc z zewnątrz Szpitala przed numerem wewnętrznym dodaj 15-812

Przykład: 15-812-xxxx – gdzie xxxx to numer wewnętrzny z poniższej listy:


3001 – Sekretariat Dyrektora
3263 – Sekretariat Dyrektora FAX

3011 – Naczelna Pielęgniarka
3017 – Główny Księgowy
3249 – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
3255 – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
3359 – Koordynator Kontroli Zarządczej
3210 – Inspektor Ochrony Danych

3328 – Radca Prawny/Adwokat

ADMINISTRACJA

3261 – Z-ca Głównego Księgowego
3259 – Dział Finansowo – Księgowy
3264 – Dział Finansowo – Księgowy
3260 – Kasa

3250 – Kierownik Działu Kadr i Płac
3251 – Dział Kadr
3252 – Dział Kadr
3269 – Dział Płac

3256 – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania
3253 – Dział Organizacji i Zarządzania
3432 – Dział Organizacji i Zarządzania

3205 – Zamówienia Publiczne / Fundusze Pomocowe
3208 – Zamówienia Publiczne
3209 – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

3234 – Kierownik kuchni
3233 – Kuchnia mleczna
3235 – Dietetyczki
3236 – Kuchnia główna
3237 – Magazyn spożywczy
3238 – Stołówka
3239 – Obieralnia warzyw

3265 – Stanowisko ds. BHP

3241 – Kierownik
3243 – Magazyny TEL./FAX
3242 – Stanowisko ds. Zaopatrzenia
3277 – Stanowisko ds. Zaopatrzenia FAX

3245 – Kierownik
3218 – stanowisko ds. transportu – zastępca Kierownika
3244 – stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych
3248 – stanowisko ds. administracyjno – organizacyjnych
3204 – stanowisko ds. elektroenergetycznych
3272 – konserwatorzy – elektrycy
3273 – konserwatorzy gazów medycznych
3271 – hydraulicy

3274 – stolarze
3275 – ślusarz, pracownik terenowy
3219 – konserwatorzy urządzeń technicznych – elektronicy
3223 – konserwator urządzeń parowych, pracownicy budowlani
3222 – Diagnostyka samochodowa

3246 – Sekcja Inwestycji

3221 – Kierownik
3218 – Eksploatacja FAX
3222 – Diagnostyka

3207 – Stanowisko ds. Marketingu

3200 – Sekcja Informatyki
3333 – Kierownik

3255 – Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

ODDZIAŁY SZPITALNE

3009 – Ordynator
3162 – Ordynator FAX
3173 – Sekretariat
3163 – Oddziałowa
3152 – Lekarze (piętro V), lekarz dyżurny
3164 – Lekarze (piętro VI)
3174 – Lekarze (piętro VII)
3151 – Pielęgniarki (piętro V)
3161 – Pielęgniarki (piętro VI)
3171 – Pielęgniarki (piętro VII)
3153 – EKG, konsultacje okulistyczne
3170 – Telefon dla pacjentów (piętro VII-korytarz)
3160 – Telefon dla pacjentów (piętro VI-korytarz)
3150 – Telefon dla pacjentów (piętro V-korytarz)
3154 – Gabinet Lekarski
3172 – Pokój socjalny

3182 – Ordynator
3184 – Gabinet Lekarski
3183 – Oddziałowa, Sekretariat
3181 – Dyżurka pielęgniarek
3180 – Telefon dla pacjentów (korytarz)

3132 – Ordynator
3133 – Gabinet Lekarski
3102 – Gabinet Lekarza dyżurnego
3135 – Oddziałowa, Sekretariat
3131 – Dyżurka pielęgniarek
3101 – Dyżurka pielęgniarek OIOK – parter
3100 – Dyżurka pielęgniarek OIOK – parter
3104 – Pracownia USK
3103 – Kuchenka Oddziałowa
3130 – Telefon dla pacjentów (korytarz)

3134 – Pracownia EKG

3020 – Sekretariat
3021 – Kierownik Centrum Onkologicznego
3030 – Pielęgniarka Koordynująca
3315 – Poradnia Onkologiczna
Oddział Dzienny (parter)
3022 – Izba przyjęć/Sekretariat
3024 – Sala Chemioterapii
3023 – Gabinet zabiegowy
3025 – Gabinet Lekarza Dyżurującego
Oddział Onkologii Klinicznej (I piętro)
3028 – Punkt Pielęgniarski
3027 – Gabinet zabiegowy
Oddział Onkologii Klinicznej ( II piętro)
3029 – Punkt Pielęgniarski
I Piętro
3003 – Ordynator
3113 – Oddziałowa/Sekretarka
3116 – Lekarze
3117 – Izba Przyjęć
3110 – Dyżurka Pielęgniarek/Biegunki
3111 – Dyżurka Pielęgniarek/Niemowlaki
3114 – Pokój zabiegowy
3115 – Pielęgniarki/Pokój SocjalnyII Piętro
3124 – Lekarz Dyżurny
3121 – Pokój zabiegowy
3125 – Kuchnia
3123 – Pielęgniarki/Pokój Socjalny

3004 – Ordynator
3142 – Gabinet lekarski
3141 – Dyżurka pielęgniarek
3143 – Sekretariat, Oddziałowa
3140 – Korytarz (tel. dla pacjentów)

3010 – Ordynator
3395 – Oddziałowa
3430 – Sekretariat
3431 – Gabinet lekarza dyżurnego
3433 – Gabinet lekarski
3435 – Pielęgniarki
3436 – Pokój socjalny
3367 – Kuchenka

3429 – Ordynator tel./fax.
3426 – Oddziałowa
3425 – Sekretariat
3424 – Gabinet lekarski
3434 – Dyżurka pielęgniarek
3438 – Dyżurka pielęgniarek
3465 – Dyżurka pielęgniarek (III odcinek)
3369 – Odcinek Pooperacyjny/Pokój Socjalny


3369 – Ordynator
3410 – Gabinet lekarski
3411 – Dyżurka pielęgniarek
3412 – Sekretariat, Oddziałowa


3006 – Ordynator
3449 – Oddziałowa, Sekretariat
3448 – Lekarze
3482 – Lekarze
3446 – Dyżurka pielęgniarek
3447 – Pielęgniarki – pokój socjalny

3376 – Dyżurka pielęgniarek
3377 – Punkt pielęgniarski, strona brudna
3378 – Sekretariat, pielęgniarka oddziałowa
3379 – Pokój lekarski

Ginekologia
3005 – Ordynator
3463 – Oddziałowa Ginekologia
3490 – Sekretariat
3491 – Gabinet USG
3492 – Pok. Lekarzy Ginekologii
3462 – Dyż. Położnych Ginekologii
3461 – Dyż. Położnych – Septyk

Sale Chorych
3370 – Sala137 – Septyk
3371 – Sala138 – Septyk
3372 – Sala140 – Septyk
3373 – Sala149
3374 – Sala150
3375 – Sala151
3376 – Sala152
3377 – Sala166
3378 – Sala169
3379 – Sala170
3380 – Sala173
3381 – Sala175

Położnictwo
3487- Pok. Lekarzy Położnictwo
3483- Pok. Lekarzy Położnictwo
3488- Dyż. Położnych Położnictwa
3486- Oddziałowa Położnictwa
Sale Chorych
3471 – Sala105
3470 – Sala106
3469 – Sala112
3468 – Sala113
3472 – Sala123
3473 – Sala124
3474 – Sala126
3475 – Sala127
3476 – Sala129
3477 – Sala130
3478 – Sala132
3479 – Sala133
3368 – Sala135
3369 – Sala136
3367 – Sala138

Trakt Porodowy
3485 – Pokój badań położniczych
3489 – Sala porodowa
3464 – Sala przedporodowa
3481 – Instrumentarium sali cięć cesarskich/Sala porodów rodzinnych


3193 – Oddziałowa, Sekretariat
3196 – Pokój Lekarzy
3191 – Dyżurka Pielęgniarek


3015 – Ordynator
3439 – Oddziałowa/Sekretariat
3440 – Gabinet lekarski
3441 – Gabinet lekarza dyżurnego
3443 – Dyżurka pielęgniarek
3445 – Gabinet zabiegowy


3413 – Pulpit pielęgniarek
3414 – Sekretariat
3416 – Ambolatorium
3418 – Gabinet Lekarski


3420 – Oddziałowa
3421 – Dyżurka Instrumentariuszek
3422 – Pokój Lekarzy
3423 – Pokój wybudzeń


3008 – Dyspozytor
3008 – Dyspozytor FAX
3455 – Sekretariat / Oddziałowa
3450 – Ochrona (od 19:00 do 7:00)
3452 – Gabinet Lekarski
3399 – Gabinet Lekarza Dyżurnego „SOR”
3396 – Gabinet Lekarza Karetki „S”
3397 – Pokój Pielęgniarki Karetki „S”
3398 – Pokój Ratowników Karetki „S”
3359 – Pokój Ratowników Karetki „P2″
3358 – Pokój Ratowników Karetki „P1″
3460 – Sala Oddziału Intensywnej Terapii
3454 – Sala Zabiegowa


3042, 3043 – Sekretariat – Rejestracja


3403 – Punkt statystyczny
3456 – Izba Przyjęć pok. 51
3457 – Izba Przyjęć pok. 26
3451 – Pokój Pielęgniarek I. P.

DIAGNOSTYKA


3007 – Kier. Zakładu Diagnostyki Obrazowej
3303 – Kier. Zespołu Techników
3303 – Inspektor Ochrony Radiologicznej
3301 – Rejestracja 1
3360 – Rejestracja 2
3303 – Statystyka Medyczna Zakładu Diagnostyki Obrazowej
3304 – Pracownia Ultrasonografii I
3305 – Pisownia badań radiologicznych
3306 – Pracownia Ultrasonografii II
3307 – Pracownia mammografii
3308 – Pracownia tomografii komputerowej
3309 – Dyżurka Techników (24 godz.)
3310 – Pracownia densytometrii
3322 – Dyżurka Lekarzy (24 godz.)


3406 – Gabinet Kinezyterapii
3407 – Gabinet Masażu
3408 – Gabinet Masażu
3409 – Gabinet Fizykoterapii


3313 – Endoskopia


3361 – Kierownik
3364 – Sekretariat


3339 – Kierownik
3335 – Dyżurka / Pracownia prób krzyżowych
3334 – Pracownia Serologii Grup Krwi
3340 – Bank Krwi

PORADNIE PRZYSZPITALNE


3202 – Pielęgniarka Koordynująca Działu
3350 – Rejestracja do Poradni Chirurgii Dziecięcej, Poradni Kontroli Rozwoju Noworodka i Poradni Gastroenterologicznej
3390 – Rejestracja Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Kardiologicznej i Poradni Ortopedycznej
3318 – Rejestracja Poradni Ginekologicznej
3355 – Rejestracja do Poradni Chirurgicznej, Poradni Reumatologicznej i Poradni Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
3317 – Rejestracja do Poradni Logopedycznej
3315 – Poradnia Onkologiczna
3338 – Poradnia Gastroenterologiczna/Gabinet Lekarski
3312 – Poradnia Reumatologiczna/Poradnia Leczenia Bólu/Gabinet Lekarski
3311 – Poradnia Kardiologiczna/Poradnie Endokrynologiczna (lek.med. M. Tracz-Bujnowicz)/Gabinet
3317 – Poradnia Logopedyczna/Gabinet
3337 – Poradnia Chirurgii Ogólnej/Poradni Chirurgii Onkologicznej/Gabinet Lekarski
3351 – Poradnia Chirurgii Dziecięcej i Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka/Gabinet Lekarski (od 8.30 do 10.30)
3351 – Poradnia dla Kobiet (poniedziałek – środa od 11.00 do 13.30) (czwartek – piątek od 08.00 do 09.30)
3324 – Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczękowej/Poradnia Otolaryngologiczna/Poradnia Endokrynologiczna (od 12.30 do 16.30)/Gabinet Lekarski
3314 – Poradnia Ortopedyczna/Pielęgniarka
3352 – Poradnia Ortopedyczna/Gabinet Lekarski
3343 – Poradnia Urologiczna/Gabinet lekarski
3343 – Poradnia Neurologiczna/gabinet lekarski (środa od 11.00)
3342 – Poradnia Medycyny Pracy

POZOSTAŁE DZIAŁY MEDYCZNE


3348 – Kierownik FAX
3344 – Ekspedycja
3345 – Ekspedycja
3346 – Receptura
3347 – Ekspedycja środków dezynfekcyjnych


3232 – Kierownik Działu Statystyki
3231 – Ruch Chorych
3230 – Statystyka
3330 – Statystyka


3217- Stanowisko ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych


3235 – Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Żywienia


3228 – Kierownik
3353 – Punkt pralniczy


3400 – Kierownik
3401 – Pokój Socjalny
3402 – Segregacja i sterylizacja materiałów medycznych

POZOSTAŁE NUMERY


3300 – Kapelan Szpitalny


3288 – Magazyn Odzieży Chorych