Rada Społeczna Szpitala

RADA SPOŁECZNA
przy Wojewódzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu


Przewodniczący:

Wojciech Brzezowski – wyznaczony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Członkowie:
Bożena Kapuściak – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Bogdan Romaniuk – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Jacek Maślanka – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Janusz Paruzel – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Helena Dzieciuch – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
Barbara Kornas – przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego.