Zakład Diagnostyki Obrazowej

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Zakład Diagnostyki Obrazowej  powstał w 1957 roku, zajmując jedno pomieszczenie przy Izbie Przyjęć. Wyposażony był w jeden aparat rtg stacjonarny oraz jeden do zdjęć przyłóżkowych. W 1972 roku dokonano rozbudowy Zakładu do trzech pracowni diagnostycznych wyposażonych w aparaty rtg: Autoheliophos, XD-12 (wymieniony wkrótce na XD-18) oraz TUR 700.  W 1982 roku został w Zakładzie zainstalowany pierwszy w rejonie mammograf TUR 40. Od 1991 roku Zakład diagnostyki Obrazowej był sukcesywnie przenoszony do nowo wybudowanego pawilonu F1. Powstawały kolejno: Pracownia Mammografii wyposażona w wkrótce w nowy aparat Lorad M III, Pracownia Tomografii Komputerowej wyposażona w tomograf Toschiba 300 S. W 1996 roku nastąpiło  pełne oddanie części diagnostycznej pawilonu F1 z pracowniami wyposażonymi w całkowicie nowy sprzęt.
Obecnie w skład Zakładu  wchodzą następujące pracownie:
1.    Pracownia USG
2.    Pracownia Radiologii Ogólnej
3.    Pracownia Radiologii Stomatologicznej
4.    Pracownia Tomografii Komputerowej
5.    Pracownia Mammografii

Wymogiem wykonania badania z użyciem promieniowania jonizującego jest posiadanie skierowania.
Skierowanie nie jest wymagany w stanie zagrożenia życia pacjenta.

Rejestracja Zakładu czynna od godz. 7.00 do godz. 18.30 w dni powszednie.
W pilnych przypadkach informacji udziela i ustala termin badania dyżurny technik lub dyżurny lekarz radiolog.
Badania „cito” wykonywane są przez całą dobę.
Badania ambulatoryjne wykonywane są w godzinach pracy obowiązujących dla każdej pracowni.
Zakład jest wyposażony w sprzęt nowej generacji. Personel uczestniczy w szkoleniach  organizowanych przez wiodące w dziedzinie radiologii placówki w Polsce. Uczestnictwa są poparte uzyskanymi uprawnieniami, certyfikatami i dyplomami poszczególnych pracowników Zakładu.
Praca w Zakładzie jest objęta Systemem Kontroli Jakości obowiązującym w krajach należących do Unii Europejskiej. Badania wykonane w naszym Zakładzie spełniają wymogi Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/ zarówno pod względem jakości jak i wielkości dawek promieniowania otrzymywanych przez pacjenta. Naszą dewizą jest najlepsza jakość przy najmniejszej dawce promieni „X”.
 

USG

Pracownia jest czynna całą dobę
W godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru. Badanie wykonuje i opisuje lekarz radiolog.
Ultrasonografia jest  badaniem obrazowym wykorzystującym do badań narządów ciała ludzkiego fale ultradźwiękowe. Jest to badanie bezpieczne, w żaden sposób nie zagrażające zdrowiu.
Pracownia wyposażona jest w dwa aparaty USG.
Jeden to nowoczesny aparat  HDI 5000 firmy PHILIPS .
Poza  oprogramowaniem  podstawowym  posiada  oprogramowanie  do:
–    biopsji
–    endoskopii
–    ginekologiczne
–    kardiologiczne
–    naczyniowe
Wyposażony  jest  w  monitor  kolorowy  i  drukarkę  do  zdjęć.
Szczególnie przydatny jest do badań dopplerowskich. Badanie dopplerowskie jest rodzajem badania ultrasonograficznego, pozwalającego oceniać przepływ naczyniowy.
Drugi z aparatów USG będących na wyposażeniu pracowni  to również nowoczesny aparat – HD11 EX firmy PHILIPS .
Do badania USG pacjent powinien się wcześniej przygotować.
Specjalnego przygotowania wymaga badanie USG jamy brzusznej. Należy być na czczo a 1 godz. przed badaniem trzema powoli wypić taką ilość płynu niegazowanego, aby w czasie badania odczuwać parcie na pęcherz.  Pozostałe badania takie jak USG narządów położonych powierzchownie (tarczyca, szyja, moszna, sutki), USG dopplerowskie, USG gruczołu krokowego i USG stawów nie wymagają przygotowania poza kąpielą w dniu badania. Do badania usg przez pochwowego narządów rodnych należy zgłosić się kilka dni po miesiączce. Podczas badania pacjent odkrywa badaną część ciała. Skórę badanej okolicy ciała pokrywa się specjalnym żelem dla zwiększenia przenikania ultradźwięków. Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Po badaniu pacjent otrzymuje wynik. O wysokiej jakości badań USG wykonywanych przez naszych lekarzy świadczy zarówno duża ilość pacjentów jak i pozytywne opinie z ośrodków w których nasi pacjenci kontynują leczenie.

MAMMOGRAFII

Pracownia jest czynna w dni powszednie w godz od 7.00 do godz 16.30
Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi, w celu wykrycia zmian nowotworowych. Cyfrowy mammograf  Selenia Dimensions firmy Hologic w który wyposażona jest pracownia należy do najnowocześniejszych aparatów na świecie.
Pracownia jest objęta Systemem Kontroli Jakości. Jest to szereg okresowych testów opracowanych przez wiodące w dziedzinie mammografii ośrodki w kraju. Kontrolują one jakość sprzętu i stabilność procesu. Dzięki temu pacjentki otrzymują minimalną dawkę promieniowania przy doskonałym zdjęciu.
Pracownia ma wieloletnie doświadczenia w wykonywaniu badań mammograficznych. Personel wykonujący badania doskonalił swoje umiejętności na kursach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w kraju. Wyrazem doskonałej jakości naszych badań jest ilość wykonywanych badań jak i prowadzenie skryningu mammograficznego.
Badanie wykonuje technik rtg a akceptuje lekarz radiolog.
Dodatkowo mogą być wykonane zdjęcia w innych projekcjach, jeśli akceptujący je lekarz radiolog uzna to za konieczne.
Badanie obejmuje opis zdjęcia przez lekarza radiologa.
W pracowni można wykonać:
–    badanie mammograficzne ze wskazań lekarskich u pacjentów w każdym wieku,
–    profilaktyczne, kontrolne badania mammograficzne u kobiet powyżej 50-go i poniżej 69-go roku życia, w ramach skryningu.
–    badania USG piersi oraz biopsje aspiracyjne cienkoigłowe guzów piersi pod kontrolą USG.
Wskazane jest aby pacjentka w dniu badania była kilka dni po miesiączce. Przed badaniem należy wziąć kąpiel i nie używać dezodorantów talku ani kremu w badanej okolicy. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych cieni na zdjęciu rtg.
W przypadku gdy jest to kolejne badanie wskazane jest przyniesienie poprzednich zdjęć.
Należy pamiętać że regularna kontrola piersi pozwala na wczesne wykrycie i całkowite usunięcie zmian.

RTG

Pracownia jest czynna całą dobę.
W godzinach od 7.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru.  
Badanie wykonane przez technika rtg. jest akceptowane przez lekarza radiologa. .
Dodatkowo mogą być wykonane zdjęcia w innych projekcjach, jeśli opisujący je lekarz radiolog uzna to za konieczne.
Badania kontrastowe są badaniami planowymi i wykonywane są w godzinach od 7.00 do 12.00
W przypadku badań kontrastowych układu pokarmowego (górnego i dolnego odcinka) z użyciem środka barytowego, badania wykonuje lekarz radiolog a asystuje mu pielęgniarkai technik rtg.
Badanie obejmuje opis zdjęcia przez lekarza radiologa.
Pracownia wyposażona jest w doskonały sprzęt firm Suinsa i Siemens.
Są to nowoczesne ucyfrowione aparaty spełniające wszystkie normy krajowe i europejskie. Ich budowa oparta na mikroprocesorach pozwala na automatyczny dobór wartości w zależności od budowy pacjenta i badanej części ciała. Minimalizuje to możliwość popełnienia błędu przez technika i dodatkowego naświetlania pacjenta. Jednocześnie zapewnia najlepszą jakość zdjęcia rtg. przy minimalnej dawce promieniowania. Profesjonalne wyposażenie pracowni w akcesoria służące do ochrony pacjenta przed promieniowaniem w połączeniu z nowoczesnymi aparatami rtg czyni naszą pracownię najbezpieczniejszą w rejonie. Stałość warunków ekspozycji daje pewność naszym pacjentom że nie przekroczymy dawki dopuszczalnej. Jakość naszych badań jest porównywalna z badaniami wiodących placówek tego typu  w kraju. W pracowni są zatrudnione osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Personel uczestniczy w kursach krajowych oraz systematycznie organizowanych szkoleniach wewnętrznych. Systematycznie podnoszony poziom naszych badań zjednuje nam wielu pacjentów. Pacjent który zdecyduje się na badanie w naszej pracowni trafi na profesjonalną i miłą obsługę. Naszą pracownię charakteryzują słowa:
–    najszybciej
–    najlepiej
–    najmniejszą dawką promieni rtg.

TOMOGRAFII  KOMPUTEROWEJ

Pracownia jest czynna całą dobę. W godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru. Badania są wykonywane przez zespól – lekarz, technik, pielęgniarka. Pracownia funkcjonuje od sierpnia 1991r. Przez ten okres zdobyła sobie bardzo dobrą opinię  w klinikach całego kraju. Świadczą o tym liczne pochwały i podziękowania przychodzące na ręce Dyrekcji i Kierownika Zakładu od lekarzy prowadzących pacjentów badanych w naszej pracowni. Personel zatrudniony w pracowni szkolił się w najlepszych pracowniach tego typu w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Szczecinie. Obecnie również nie opieramy naszej wiedzy tylko na wieloletnim już doświadczeniu ale unowocześniamy i aktualizujemy sposoby i rodzaje badań wychodząc na przeciw oczekiwaniom lekarzy klinicystów. Pracujemy na aparacie produkcji japońskiej firmy Toshiba – AQUILION 16. Tomograf ten posiada bogate oprogramowanie konsoli, co  pozwala mu sprostać wszelkim wymaganiom stawianym przez lekarzy kierujących do nas pacjentów. Organizacja pracy pozwala maksymalnie skrócić czas oczekiwania pacjentów na badanie. Pacjenci z wypadków i adnotacją lekarza kierującego „ cito”  są badani poza wszelką kolejnością.
Wyniki badań są wydawane z reguły w dniu badania, a najpóźniej w dniu następnym. Ze względu na to że do niektórych badań pacjent musi być na czczo, nie wszystkie badania możemy wykonać w dniu zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem. Wyznaczamy wtedy termin badania i informujemy o sposobie przygotowania się do badania. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów umożliwiliśmy ustalenia daty badania telefonicznie.

RENTGENODIAGNOSTYKI

STOMATOLOGICZNEJ

Pracownia jest czynna w dni powszednie w godz od 7.00 do godz 19.00
Wyposażona jest w aparaty firmy Kodak Trophy. Sa to jedne z najlepszych aparatów służących do rentgenodiagnostyki stomatologicznej. Do wykonywania zdjęć punktowych używany jest aparat Kodak 2200.
Wyposażony w oprogramowanie automatycznie dobierające parametry ekspozycji w zależności od badanego zęba. W połaczeniu z automatyczną wywoływarką zdjęć zębowych zapewnia wysokie parametry wykonywanych badań.
Drugim aparatem jest orthopantomograf OP 100 służący do wykonywania zdjęć pantomograficznych. Dzięki całkowitemu zautomatyzowaniu obsługi aparatu oraz dużej gamie funkcji możliwe stało się uzyskanie najwyższej jakości zdjęć i stworzenie stanowiska przyjaznego pacjentom.
. Orthopantomograf OP 100 posiada dwie procedury obrazowania:
–    4  panoramiczne: standardowe, pediatryczne, szeroka  warstwa, ortogonalne
–    5  form  specjalnego  obrazowania  i  naświetlania  cefalometrycznego
Badania pantomograficzne z mocy ustawy są badaniami odpłatnymi.
Procedury badań jak i sprzęt podlegają stałej kontroli jakości opracowanej i zalecanej przez producenta aparatów i poszerzonej o dodatkowe procedury wewnątrzpracowniane.
Wyniki badań są wydawane natychmiast po ich wykonaniu co zjednuje nam przychylność pacjentów. O doskonałej jakości naszych badań świadczy duża ilość pacjentów i pochlebne opinie stomatologów.

PRZYGOTOWANIE DO  BADANIA

Wykaz badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wymagających specjalnego przygotowania:

1. Badanie przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego.
    Badanie polega na podaniu pacjentowi doustnie zawiesiny barytowej, i wykonaniu zdjęć w określonym przez prowadzącego badanie lekarza radiologa czasie i projekcjach. Żołądek do badania rtg przewodu pokarmowego powinien być opróżniony dlatego w dniu badania nie należy nic jeść i pić, nie należy palić papierosów i żuć gumy.

2. Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew doodbytniczy).
Wlew doodbytniczy jest badaniem rentgenowskim jelita grubego przy użyciu rozcieńczonego środka kontrastowego i powietrza. W przeddzień badania należy przyjmować wyłącznie klarowne płyny ( niegazowana woda mineralna, herbata, czarna kawa, nieprzecierowe soki owocowe)  i około godziny 1400 przyjąć środek przeczyszczający jelita (X-prep). W dniu badania nie należy nic jeść przed badaniem, można przyjąć leki. Badanie polega na wykonaniu zdjęć rtg. w określonych wcześniej projekcjach.
3. Urografia.                                                                               
  Urografia jest to radiologiczne badanie obrazujące drogi moczowe i czynność nerek przy użyciu środka cieniującego podanego dożylnie i wydalanego z moczem. W przeddzień badania należy po obiedzie zażyć Espumisan – dwie tabletki, następne dwie tabletki wieczorem. Obiad lekkostarawny, kolacji należy nie jeść. Rano  dwie tabletki espumisanu. W dniu badania można przyjąć leki, ale nie należy nic jeść i nie należy pić na 2 godziny przed badaniem. Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz. Badanie polega na wykonaniu kilku zdjęć jamy brzusznej.

4. Flebografia
    Jest to radiologiczna metoda badania żył po wprowadzeniu do nich środków cieniujących. Środek kontrastowy jest podawany pod kontrolą cyfrowego aparatu rtg. Po badaniu lekarz radiolog wybiera interesujące go obrazy z których jest tworzona dokumentacja zdjęciowa przy pomocy printera laserowego.  Pacjent do badania zgłasza się na czczo.

5. Tomografia komputerowa.
    Przygotowanie do badania tomograficznego jest ustalane indywidualnie podczas rejestracji. Rodzaj przygotowania określa lekarz radiolog w zależności od jednostki chorobowej i stanu badanego pacjenta.

6. USG
     Badanie USG jest badaniem wykorzystującym fale ultradźwiękowe. Jest to badanie całkowicie bezpieczne. Do badania jamy brzusznej należy zgłosić się na czczo. Przed badaniem (około 2 godz.) trzeba wypić niewielką ilość niegazowanego płynu, aby w momencie badania odczuwać parcie na pęcherz. USG narządów położonych powierzchownie takich jak tarczyca, szyja, moszna, sutki, usg dopplerowskie, usg gruczołu krokowego i usg stawów nie wymagają przygotowania. Do badania usg przezpochwowego narządów rodnych należy zgłosić się kilka dni po miesiączce.

W przypadku badań wymagających pozostawienia chorego na czczo w pierwszej kolejności  wzywani będą chorzy na cukrzycę insulinozależną , co należy zaznaczyć na skierowaniu, oraz dzieci.

Personel Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu

Lek med. Bogdan Pawlak specj. rentgenodiagnostyki

Lekarze:

lek med. Celina Uzar specj. rentgenodiagnostyki
lek med. Alicja Wesołowska – Warzybok specj. rentgenodiagnostyki
lek med. Małgorzata Grzych – Wójcik specj. rentgenodiagnostyki
lek med. Barbara Ślęzak  rezydent
lek med. Krzysztof Kosydar
lek med. Bartłomiej Kluz

Kierownik Zespołu Techników

mgr. inż. Andrzej Sarzyński

Technicy elektroradiologii:

mgr Aldona Taras mł. asystent
dr n. med. Gustaw Wójcik mł. asystent
mgr inż. Magdalena Szypuła st. techn. rtg
Bednarska Zofia st. techn. rtg
Bułacz Elżbieta techn. rtg
Dec Anna st. techn. rtg
Dudka Danuta st. techn. rtg
Godowska Agnieszka st. techn. rtg
Karbowniczak Albina st. techn. rtg
Klimont Marzena st. techn. rtg
Kisiel Halina st. techn. rtg
Łada Barbara st. techn. rtg
Maciąg Monika st. techn. rtg
Mrozińska  Ewa st. techn. rtg
Mańkowska Lidia st. techn. rtg
Pieczonka Ewa st. techn. rtg
Róg Krystyna st. techn. rtg
Weryńska Halina st. techn. rtg
Wilczyńska Magdalena techn. rtg
Zięba Witold techn. rtg

Pielęgniarki:
Rękas Grażyna pielęgniarka dyplomowana
Wdowiak Grażyna pielęgniarka dyplomowana

Sekretarki medyczne:
Barszcz Elżbieta
Maciągowska Małgorzata
Sitek Bernadeta

TELEFONY KONTAKTOWE

(0 15) 812 30 07  –  Kierownik Zakładu
(0 15) 812 33 03  –  Kierownik Zespołu Techników
(0 15) 812 33 01  –  Rejestracja
(0 15) 812 33 04  –  USG I
(0 15) 812 33 05  –  Opisownia
(0 15) 812 33 06  –  USG II
(0 15) 812 33 07  –  Pracownia Mammografii
(0 15) 812 33 08  –  Pracownia Tomografii Komputerowej
(0 15) 812 33 09  –  Dyżurka techników