Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownia Serologii Grup Krwi powstała w 1972 roku. Była to komórka założona zgodnie z rozporządzeniem ministra, przy Punkcie Krwiodawstwa. W 1999 roku Serologię odłączono od Punktu Krwiodawstwa i utworzono samodzielną komórkę pod nazwą Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej. Od 2004 roku pracownia znajduje się w pawilonie F1 obok Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Pracownia prowadzi dyżury całodobowe. Wykonujemy badania dla pacjentów ze szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych.
Są to:

  • oznaczenia grup krwi,
  • oznaczenia przeciwciał i BTA,
  • oznaczenia przeciwciał u ciężarnych w 12 i 28 tygodniu ciąży,
  • próby zgodności,
  • kwalifikacje do podania immunoglobuliny anty-D,
  • konflikt w układzie Rh i AB0,

Pracownia wydaje również karty grupy krwi, tzw. krewkarty.

Od 2007 roku przy pracowni znajduje się Bank Krwi, który zaopatruje oddziały szpitalne w krew i preparaty krwiopochodne. Pracownia ściśle współpracuje z RCKiK w Rzeszowie.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00.

Kierownik Pracowni: mgr Małgorzata Pawlak