OFERTY PRACY w Szpitalu.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

 • lekarzy specjalistów każdej dziedziny medycyny
Mile widziani lekarze z Ukrainy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (15) 812-30-01 lub u Kierownika Działu Kadr i Płac tel. (15) 812-32-50.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

 

Dyrekcja Wojewódzkiego  Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w  Tarnobrzegu  ul.  Szpitalna 1
na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 711, z późn.zm.)
zaprasza podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń,
w okresie od 01.02.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.

 

Szczegóły konkursu TUTAJ.

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

 

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ
W TARNOBRZEGU
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII

 Wymagania :

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie chorób wewnętrznych,
 • 8 lat pracy w zawodzie, w tym doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji,
 • opinia Konsultanta Wojewódzkiego z dotychczasowego miejsca pracy,

 mile widziane:

 • doktorat nauk medycznych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,

wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
 • pisemna koncepcja funkcjonowania oddziału,

Do podania prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oferuje:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na pełen etat (7 godz. 35 minut na dobę),
 • realizację własnej koncepcji funkcjonowania Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,

 

Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. do godz. 14.00, adres: Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, sekretariat Dyrekcji Szpitala, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg (decyduje data wpływu podania wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu Dyrekcji Szpitala).

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu a także adnotację „Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii”.

Ewentualne pytania dotyczące Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii należy kierować do p.o. Dyrektora Szpitala, tel. 15 812 30 01.

O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, na podany przez kandydata numer telefonu lub adres mailowy.

Podania z dokumentami złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

O wynikach konkursu Dyrektor Szpitala zawiadomi pisemnie kandydatów.

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Elektronika

Wymagania:

 1. Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne, kierunek: technik elektronik.
 2. Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz podstawowymi narzędziami diagnostycznymi i pomiarowymi, znajomość schematów elektrycznych oraz umiejętność posługiwania się nimi, znajomość obsługi podstawowych aplikacji komputerowych (MS Office, poczta)

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu techniczno-Gospodarczego  tel. (15) 812-32-45 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Działu Mariuszem Żyłą – tel. 15 812 32 45, 15 812 32 44 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Elektryka

Wymagania:

 1. wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne, kierunek: elektryk
 2. Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz podstawowymi narzędziami diagnostycznymi i pomiarowymi, znajomość schematów elektrycznych oraz umiejętność posługiwania się nimi, znajomość podstawowych elementów elektrycznych tj. styczniki, przekaźniki itp. oraz umiejętność ich podłączenia wg schematów

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu techniczno-Gospodarczego  tel. (15) 812-32-45 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Działu Mariuszem Żyłą – tel. 15 812 32 45 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Magistra Farmacji

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra farmacji,
 2. umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni  tel. (15) 812-33-35 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Apteki Maria Elbe – tel. 15 812 33 44 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Lekarza Specjalistę Neonatologii na stanowisku Kierownika Oddziału Neonatologii.

 

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty neonatologa lub specjalisty II stopnia w dziedzinie neonatologii,
 2. 8 – lat pracy w zawodzie,
 3. umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia – możliwość uzgodnienia formy zatrudnienia;
 • umowę o pracę lub umowę kontraktową w pełnym wymiarze czasu pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • elastyczny wymiar czasu pracy;
 • nowoczesny sprzęt i wyposażenie;
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni  tel. (15) 812-33-35 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa Krzysztof Stolarski – tel. 15 812 30 01 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

 • lekarza specjalistę z zakresu urologii
 • lekarza specjalistę z zakresu neonatologii
 • lekarza specjalistę lub lekarza specjalizującego się z zakresu chorób wewnętrznych
 • lekarza specjalistę z zakresu neurologii
 • lekarza specjalistę z zakresu onkologii
 • lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej
 • lekarza specjalistę z zakresu radiologii

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (15) 812-30-01 lub u Kierownika Działu Kadr i Płac tel. (15) 812-32-50.

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • posiadanie aktualnego Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • mile widziane upoważnienie do wykonywania badań z immunologii transfuzjologicznej, tj. aktualne zaświadczenie wydane przez RCKiK upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej;
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole;
 • gotowość do pracy zmianowej i w systemie dyżurowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl

Szczegó
łowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni tel. (15) 812-33-35