OFERTY PRACY w Szpitalu.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Elektronika

Wymagania:

 1. Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne, kierunek: technik elektronik.
 2. Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz podstawowymi narzędziami diagnostycznymi i pomiarowymi, znajomość schematów elektrycznych oraz umiejętność posługiwania się nimi, znajomość obsługi podstawowych aplikacji komputerowych (MS Office, poczta)

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu techniczno-Gospodarczego  tel. (15) 812-32-45 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Działu Mariuszem Żyłą – tel. 15 812 32 45, 15 812 32 44 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Elektryka

Wymagania:

 1. wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne, kierunek: elektryk
 2. Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami oraz podstawowymi narzędziami diagnostycznymi i pomiarowymi, znajomość schematów elektrycznych oraz umiejętność posługiwania się nimi, znajomość podstawowych elementów elektrycznych tj. styczniki, przekaźniki itp. oraz umiejętność ich podłączenia wg schematów

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu techniczno-Gospodarczego  tel. (15) 812-32-45 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Działu Mariuszem Żyłą – tel. 15 812 32 45 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Magistra Farmacji

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra farmacji,
 2. umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,

Osobie zatrudnionej na powyższym stanowisku oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w zgranym i profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni  tel. (15) 812-33-35 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Apteki Maria Elbe – tel. 15 812 33 44 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Lekarza Specjalistę Neonatologii na stanowisku Kierownika Oddziału Neonatologii.

 

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty neonatologa lub specjalisty II stopnia w dziedzinie neonatologii,
 2. 8 – lat pracy w zawodzie,
 3. umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole,

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia – możliwość uzgodnienia formy zatrudnienia;
 • umowę o pracę lub umowę kontraktową w pełnym wymiarze czasu pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • elastyczny wymiar czasu pracy;
 • nowoczesny sprzęt i wyposażenie;
 • stabilność zatrudnienia.

Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni  tel. (15) 812-33-35 lub na adres: 39-400 Tarnobrzeg , ul. Szpitalna 1 

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do omówienia telefonicznie lub osobiście z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa Krzysztof Stolarski – tel. 15 812 30 01 lub z Kierownikiem Działu Kadr i Płac Wojciech Rękas– tel. 15 812 32 50.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

 • lekarza specjalistę z zakresu urologii
 • lekarza specjalistę z zakresu neonatologii
 • lekarza specjalistę lub lekarza specjalizującego się z zakresu chorób wewnętrznych
 • lekarza specjalistę z zakresu neurologii
 • lekarza specjalistę z zakresu onkologii
 • lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej
 • lekarza specjalistę z zakresu radiologii

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (15) 812-30-01 lub u Kierownika Działu Kadr i Płac tel. (15) 812-32-50.

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • posiadanie aktualnego Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • mile widziane upoważnienie do wykonywania badań z immunologii transfuzjologicznej, tj. aktualne zaświadczenie wydane przez RCKiK upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej;
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole;
 • gotowość do pracy zmianowej i w systemie dyżurowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl

Szczegó
łowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni tel. (15) 812-33-35