Oferty pracy dla lekarzy


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu


Zaprasza do współpracy LEKARZY różnych specjalności

oraz

Elektroradiologów / Techników elektroradiologii

Wymagane dane w CV

Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Pracy oczekujemy od Pani/Pana podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Dane kontaktowe
 4. Wykształcenia
 5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszenie dodatkowych informacji np. zdjęcie, prosimy o dołączenie do CV poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000”.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
zatrudni do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:

Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 

Opis Stanowiska:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii,
 • Świadczenie usług w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w ramach kontraktu z NFZ,
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

 Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe medyczne,
 • specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętności budowania Zespołu,
 • zdolności organizacyjne,
 • pozytywnego podejścia do ludzi i wyzwań.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dowolna forma zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • kierowanie i rozwój oddziału według własnej koncepcji,
 • swoboda w doborze członków zespołu,
 • wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych,
 • ewentualna pomoc w zakwaterowaniu,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
zatrudni do pracy na Oddziale Neonatologicznym:

Kierownika Oddziału Neonatologicznego

 

Opis Stanowiska:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Neonatologicznego,
 • Świadczenie usług w zakresie neonatologii na Oddziale Neonatologicznym w ramach kontraktu z NFZ,
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe medyczne,
 • specjalizacja w dziedzinie neonatologii,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętności budowania Zespołu,
 • zdolności organizacyjne,
 • pozytywnego podejścia do ludzi i wyzwań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dowolna forma zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • kierowanie i rozwój oddziału według własnej koncepcji,
 • swoboda w doborze członków zespołu,
 • wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych,
 • ewentualna pomoc w zakwaterowaniu,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
zatrudni do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:

lekarzy specjalistów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

lekarzy w trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

 

Opis Stanowiska:

 • leczenie oraz sprawowanie opieki nad pacjentami,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe medyczne,
 • czynne prawo wykonywania zawodu,
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze w dowolnej formie współpracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dowolna forma zatrudnienia,
 • elastyczność w negocjowaniu wynagrodzenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych,
 • ewentualna pomoc w zakwaterowaniu,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
zatrudni do pracy na Oddziale Neonatologicznym:

lekarzy specjalistów Neonatologów

lekarzy w trakcie specjalizacji z Neonatologii na dyżury

 

Opis Stanowiska:

 • leczenie oraz sprawowanie opieki nad pacjentami neonatologicznymi,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe medyczne,
 • czynne prawo wykonywania zawodu,
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze w dowolnej formie współpracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dowolna forma zatrudnienia,
 • elastyczność w negocjowaniu wynagrodzenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych,
 • ewentualna pomoc w zakwaterowaniu,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.


CENTRUM ONKOLOGICZNE
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
podejmie współpracę z lekarzami:

specjalista Onkologii Klinicznej

specjalista Radioterapii

 

Oczekiwania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • posiadanie tytułu specjalisty w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin medycyny,
 • umiejętność kreowania dobrych relacji z pacjentami,
 • zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

Zachęcamy do pracy w młodym zespole lekarzy w nowoczesnym Ośrodku Onkologicznym. Przyjazne i komfortowe warunki pracy w gronie doświadczonego personelu. Możliwość prowadzenia badań klinicznych oraz dyżurowania.

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Onkologicznym proszone są o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: chemioterapia@szpitaltbg.pl bądź sekretariat@szpitaltbg.pl wpisując w tytule wiadomości nazwę stanowiska: LEKARZ.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
zatrudni do pracy na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym:

lekarzy specjalistów Neurologii

lekarzy w trakcie specjalizacji z Neurologii na dyżury

 

Opis Stanowiska:

 • leczenie oraz sprawowanie opieki nad pacjentami neurologicznymi,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe medyczne,
 • czynne prawo wykonywania zawodu,
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze w dowolnej formie współpracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dowolna forma zatrudnienia,
 • elastyczność w negocjowaniu wynagrodzenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie w poszerzaniu kompetencji zawodowych,
 • ewentualna pomoc w zakwaterowaniu,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
zatrudni do pracy na DYŻURY w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w SOR

 

Opis Stanowiska:

 • leczenie oraz sprawowanie opieki nad pacjentami,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

 • prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziane ukończone specjalizacje lub w trakcie specjalizacji z: medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii, anestezjologii,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w Zespole;,
 • zdolności organizacyjne, proaktywność,
 • pozytywne podejście do ludzi i wyzwań.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze w dowolnej formie współpracy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • różne formy zatrudnienia, gotowość do podjęcia negocjacji,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego,
 • wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych,
 • możliwość wsparcia w sprawie zakwaterowania,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
poszukuje:

Elektroradiologa / Technika elektroradiologii

 

Zakres Obowiązków:

 • zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracowni diagnostycznej do pracy​,
 • przygotowywanie Pacjenta do badań​,
 • praca w dziale Diagnostyki Obrazowej,
 • wykonywanie badań m.in.  (RTG), (USG), (RM/MRI), (TK) oraz realizacja procesów diagnostyki obrazowej,
 • nadzór nad dokumentacją medyczną,
 • przestrzeganie wewnętrznie ustalonych standardów.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, ukończone policealne studium zawodowe lub technikum – preferowane wykształcenie licencjackie lub magisterskie z zakresu elektroradiologii,
 • mile widziane doświadczenie przy wykonywaniu badania rezonansu magnetycznego,
 • kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta,
 • zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych,
 • możliwość wsparcia w sprawie zakwaterowania,
 • atmosferę współpracy i szacunku.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@szpitaltbg.pl lub kontakt pod nr tel.: (15) 812 3001 sekretariat lub (15) 812 32 50 – Kierownik działu Kadr i Płac.