Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej

Oddział czasowo zawieszony

 

Kierownik Oddziału: dr n.med. Rafał Ryśkiewicz specjalista Chirurg Dziecięcy, Ortopeda – Traumatolog

Pielęgniarka Koordynująca: Danuta Lis

Telefony:
Kierownik – 15 812 30 15
S
ekretariat i Pielęgniarka Koordynująca  – 15 812 34 39
Pok. Lekarzy (do 15.00) – 15 812 34 40
Pok. Lekarzy (po 15.00) – 15 812 34 41
Dyż. Pielęgniarek – 812 34 43

 

INFORMACJA DLA PACJENTA

dotycząca planowego zabiegu w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Urazowej

Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:

 • Proszę zgłosić się do Sekretariatu Oddziału (II p.blok D) około godziny 9:00 – 9:30 rano,
  w przeddzień wyznaczonej daty zabiegu operacyjnego. Zostanie on Państwu podany telefonicznie przez Sekretarkę Oddziału po wyznaczeniu przez Kierownika Oddziału.

 • W dniu przyjęcia dziecko może zjeść śniadanie do godziny 8-mej, potem proszę nie karmić, może pić bez ograniczeń płyny neutralne – woda, herbata i inne niegazowane napoje bez cukru.

 • Jeśli przyjmuje leki na stałe proszę zapytać lekarza prowadzącego, czy na czas pobytu i zabiegu leki można odstawić czy bezwzględnie trzeba przyjmować nadal.

 • Proszę zabrać ze sobą:

  • rzeczy osobiste i toaletowe (piżama i kapcie, ręcznik, szczoteczka itp.),

  • dokumentację medyczną (karty leczenia szpitalnego, a także zaświadczenia lekarskie, jeśli pozostaje pod opieką poradni specjalistycznych, o braku przeciwwskazań do planowego leczenia operacyjnego bądź specjalnych zaleceniach, jak profilaktyka antybiotykowa itp.)

  • leki własne.

 • Niezbędne jest też zaświadczenie o przebytych szczepieniach (wystarczy informacja, że dziecko jest szczepione wg kalendarza szczepień).

 • Proszę zabrać dowód pozwalający ustalić tożsamość dziecka i stan prawny opiekuna (dowód osobisty, paszport, akt urodzenia). Do zabiegów planowych wymagana jest obecność opiekuna prawnego (zgody nie może udzielić krewny pacjenta).

Jeśli którykolwiek z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, zabieg zostanie przełożony.

Podczas ostatecznej kwalifikacji do zabiegu będziecie Państwo mieli okazję zadawania pytań dotyczących znieczulenia oraz zabiegu osobom, które będą odpowiedzialne za przebieg leczenia.

Jeśli Państwa dziecko boi się iniekcji, proszę przynieść ze sobą maść miejscowo znieczulającą skórę (EMLA do nabycia w aptece bez recepty).

Jednocześnie informuję, że z powodu zwiększonego ryzyka powikłań okołooperacyjnych, zabiegów planowych nie przeprowadza się:

 • w okresie 2 tygodni od zakończenia ostrej infekcji oraz szczepienia martwą szczepionką (WZW, DiPerTe, Haemophilus infl., Pneumokoki, grypa)

 • w okresie 4 tygodni od szczepienia żywą szczepionką (TBC, odra, świnka, różyczka, ospa, rotawirusy, polio)

Jeżeli więc Państwa dziecko było szczepione w w/w okresie lub niedawno przechodziło infekcję, proszę o kontakt telefoniczny z Sekretariatem w sprawie wyznaczenia nowego terminu zabiegu (codziennie w godzinach 13:30-14:30, tel. 15 812 34 39).

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Rafał Ryśkiewicz

Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowej

Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu