Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej

 

Informacje ogólne

Oddział funkcjonuje od 20 kwietnia 1969 roku i powstał dzięki staraniom dr med. Janiny Sporek – Libman, która została Ordynatorem Oddziału. Pod kierunkiem Pani doktor Oddział funkcjonował do 1991 roku, w którym to dr J. Sporek – Libman odeszła na emeryturę. Na stanowisko Ordynatora Oddziału powołano lek. med. Konrada Podporę, który pełnił tę funkcję do dnia 31.12.2010 roku. Od 1.01.2011 roku na Kierownika Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowej została mianowana lek. med. Czesława Pasierb.

Kierownik Oddziału: lek. med. Czesława Pasierb

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Dorota Janus

Telefony:
Sekretariat – 812 34 39
Pok. Lekarzy (do 15.00) – 812 34 40
Pok. Lekarzy (po 15.00) – 812 34 41
Dyż. Pielęgniarek – 812 34 43

Działalność medyczna

Oddział w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi w zakresie:

  • chirurgii dziecięcej, w tym diagnostyki i leczenia wad wrodzonych;
  • chirurgii noworodka;
  • chirurgii urazowej wieku rozwojowego – w tym operacyjne leczenie złamań;
  • leczenie urazów wielonarządowych;
  • leczenie oparzeń;
  • lecznictwa ambulatoryjnego i opieki pooperacyjnej.

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt medyczny tj. kardiomonitory, napędy ortopedyczne, inkubatory, pompy infuzyjne, który zawdzięczamy w przeważającej mierze naszym darczyńcom, m.in. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, firmom i osobom prywatnym.

Posiadamy obecnie 15 łóżek dla pacjentów.

Oddział współpracuje z klinicznymi ośrodkami chirurgii dziecięcej i urazowej w Rzeszowie, Warszawie, Lublinie, Krakowie i innymi.