Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017:

Postępowania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020:

 1. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa aparatu RTG typu telekomando wraz z pracami budowlanymi

 

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów krioablacji wraz z dzierżawą i obsługą systemu do w/w zabiegów
 2. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i informatycznych, druków medycznych i kopert RTG dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa nici chirurgicznych, staplerów i klipsów oraz siatek przepuklinowych
 4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Pracowni Histopatologii
 5. Usługa ubezpieczenia
 6. Dostawa leków onkologicznych i innych
 7. Dostawę kardiostymulatorów z elektrodami, kardiodefibrylatorów z elektrodami oraz introducerów
 8. Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa środków dezynfekcyjnych
 10. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 11. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 12. Świadczenie usług pralniczych
 13. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 14. Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa leków różnych
 16. Wykonywanie usług w zakresie odboiru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
 18. Dostawa produktów mięsnych dla Wojewódzkie
 19. go Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 21. Dostawa leków onkologicznych
 22. Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 23. Dostawa sprzętu i przyrządów medycznych
 24. Dostawa sprzętu i mebli medycznych dla pracowni rezonansu magnetycznego
 25. Dostawa materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego
 26. Dostawa środków kontrastowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 27. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 28. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium
 29. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych

 30. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na lata 2017-2020

 31. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Zamówienia poniżej 30 000 euro:

 1. Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego- różnego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa owoców i warzyw dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 4. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017
 5. Dostawa leku Metronidazol dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 7. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 8. Naprawa Videokolonoskopu Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 9. Dostawa całorocznego umundurowania i obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 10. Udzielenie długoterminowej pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł
 11. Udzielenie pożyczki/kredytu
 12. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 13. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 14. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 15. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 16. Dostawa błon sprzętu i mebli medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 17. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 18. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 19. Dostawa rurek dotchawiczych oraz narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 20. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 21. Wymiana wymiennika płytowego w agregacie wody lodowej SW SPIRO 200-R407C-O
 22. Sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu
 23. Świadzczenie usług telekomunikacyjnych wraz z administracją centrali dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 24. Szkolenie okresowe z BHP i p.poż pracowników Szpitala w Tarnobrzegu
 25. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 26. Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 27. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i kopert RTG
 28. Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala w Tarnobrzegu

 

Załączniki