OFERTY PRACY w Szpitalu.


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

 • lekarza specjalistę z zakresu urologii
 • lekarza specjalistę z zakresu neonatologii
 • lekarza specjalistę lub lekarza specjalizującego się z zakresu chorób wewnętrznych
 • lekarza specjalistę z zakresu neurologii
 • lekarza specjalistę z zakresu onkologii
 • lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej
 • lekarza specjalistę z zakresu radiologii

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (15) 812-30-01 lub u Kierownika Działu Kadr i Płac tel. (15) 812-32-50.

 


Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • posiadanie aktualnego Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • mile widziane upoważnienie do wykonywania badań z immunologii transfuzjologicznej, tj. aktualne zaświadczenie wydane przez RCKiK upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej;
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole;
 • gotowość do pracy zmianowej i w systemie dyżurowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl

Szczegó
łowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni tel. (15) 812-33-35