OFERTY PRACY w Szpitalu.


 

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Diagnostę laboratoryjnego w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • posiadanie aktualnego Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • mile widziane upoważnienie do wykonywania badań z immunologii transfuzjologicznej, tj. aktualne zaświadczenie wydane przez RCKiK upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej;
 • umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole;
 • gotowość do pracy zmianowej i w systemie dyżurowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl

Szczegó
łowe informacje można uzyskać u p.o. Kierownika Pracowni tel. (15) 812-33-35

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

 • lekarza specjalistę lub lekarza specjalizującego się z zakresu chorób wewnętrznych
 • lekarza specjalistę z zakresu neurologii
 • lekarza specjalistę z zakresu onkologii
 • lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej
 • lekarza specjalistę z zakresu radiologii

Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie,
 • elastyczne warunki i formy zatrudnienia.

 

Zakres obowiązków:

 • świadczenia usług zdrowotnych w oddziale w ramach podstawowej działalności oddziału i w ramach dyżurów medycznych.
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (15) 812-30-01 lub u Kierownika Działu Kadr i Płac tel. (15) 812-32-50.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg

zatrudni:

Pracownika na stanowisko konserwatora urządzeń technicznych
Wymagania:
 • wykształcenie średnie: elektronik automatyk lub pokrewne
 • umiejętność czytania schematów elektryczno-elektronicznych
 • umiejętność posługiwania się narzędziami do naprawy elementów elektronicznych oraz elektronarzędziami
 • wymagana praca na wysokościach
 • umiejętność obsługi komputera
 • mile widziana umiejętność programowania sterowników PLC
 • mile widziane uprawnienia kwalifikacyjne grupa 1 – eksploatacja
Zakres obowiązków:
 • wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń technicznych i wentylacyjnych
 • wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń medycznych
 • wykonywanie drobnych napraw elementów elektronicznych
 • współpraca z innymi pracownikami brygad ślusarsko-stolarskich oraz hydraulicznych
 • pełnienie opieki nad poprawnością funkcjonowania wentylacji oraz systemami bms
 • współdziałanie z elektrykami w czasie wykonywania napraw i konserwacji rozdzielni elektrycznych
 • zamawianie potrzebnych części zamiennych potrzebnych do realizacji napraw
 • wykonywanie przeglądów i napraw wraz z serwisem urządzeń i sprzętu
Oferty proszę kierować do sekretariatu Dyrektora Naczelnego sekretariat@szpitaltbg.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego tel. (15) 812-32-45