Informacja w sprawie punktu pobrań wymazów SARS-COV-2

Od dnia 21.09.2020 roku działa punkt pobrań wymazów SARS-COV-2.

Pobranie wymazów odbywa się codziennie w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 13.00, a w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 12.00.

Rejestracja telefoniczna pacjentów odbywa się w godzinach od 10.00 do 12.30 w dni powszednie, natomiast w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 15 812 32 68.

Miejsce punktu pobrań wymazów znajduje się od strony parkingu Szpitala.
Osoba zgłaszająca się do wymazu musi posiadać:

  • Ważne skierowanie,
  • Dokument ze zdjęciem oraz PESEL,
  • Maseczkę ochronną, którą zdejmuje wyłącznie na polecenie osoby pobierającej wymaz.

Informacja o wyniku badań będzie wprowadzona przez laboratorium do systemu EWP, widoczna dla sanepidu w systemie EWP, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).