Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017:

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli gazowych
 2. Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Dostawa leków różnych
 4. Wykonywanie usług w zakresie odboiru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
 6. Dostawa produktów mięsnych dla Wojewódzkie
 7. go Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 9. Dostawa leków onkologicznych
 10. Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 11. Dostawa sprzętu i przyrządów medycznych
 12. Dostawa sprzętu i mebli medycznych dla pracowni rezonansu magnetycznego
 13. Dostawa materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego
 14. Dostawa środków kontrastowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 15. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 16. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium
 17. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych

 18. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na lata 2017-2020

 19. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Zamówienia poniżej 30 000 euro:

 1. Naprawa Videokolonoskopu Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 2. Dostawa całorocznego umundurowania i obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 3. Udzielenie długoterminowej pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł
 4. Udzielenie pożyczki/kredytu
 5. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 6. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 7. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa błon sprzętu i mebli medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 12. Dostawa rurek dotchawiczych oraz narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 13. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 14. Wymiana wymiennika płytowego w agregacie wody lodowej SW SPIRO 200-R407C-O
 15. Sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu
 16. Świadzczenie usług telekomunikacyjnych wraz z administracją centrali dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 17. Szkolenie okresowe z BHP i p.poż pracowników Szpitala w Tarnobrzegu
 18. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 19. Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 20. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i kopert RTG
 21. Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala w Tarnobrzegu

 

Załączniki