Zamówienia Publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017:

Przetargi Aktualne:

 1. Dostawa leku onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 2. Wykonywanie usług w zakresie odboiru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych z Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 3. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
 4. Dostawa produktów mięsnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 6. Dostawa leków onkologicznych
 7. Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 8. Dostawa sprzętu i przyrządów medycznych
 9. Dostawa sprzętu i mebli medycznych dla pracowni rezonansu magnetycznego
 10. Dostawa materiałów i drobnego sprzętu diagnostycznego
 11. Dostawa środków kontrastowych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 12. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych
 13. Dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium
 14. Dostawa jednorazowej odzieży medycznej, obłożeń operacyjnych i materiałów higienicznych

 15. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu na lata 2017-2020

 16. Dostawa leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

 

Zamówienia poniżej 30 000 euro:

 1. Udzielenie pożyczki/kredytu
 2. Dostawa jaj kurzych, świeżych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 3. Odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 4. Dostawa preparatów okulistycznych i viscoelastyków dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 5. Dostawa preparatów okulistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 6. Dostawa błon sprzętu i mebli medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 7. Dostawa błon ogólnodiagnostycznych i specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 8. Dostawa materiałów do sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 9. Dostawa rurek dotchawiczych oraz narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 10. Dostawa leków różnych dla Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 11. Wymiana wymiennika płytowego w agregacie wody lodowej SW SPIRO 200-R407C-O
 12. Sprzedaż paliw płynnych do samochodów będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala im.Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu
 13. Świadzczenie usług telekomunikacyjnych wraz z administracją centrali dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 14. Szkolenie okresowe z BHP i p.poż pracowników Szpitala w Tarnobrzegu
 15. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 16. Dostawa pieczywa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
 17. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i kopert RTG
 18. Dostawa specjalistycznych narzędzi chirurgicznych dla Szpitala w Tarnobrzegu

 

Załączniki