Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 21 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu oraz przedstawiciel Izby Lekarskiej. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrekcję Szpitala plan […]

Święty Mikołaj w Szpitalu

Święty Mikołaj w Szpitalu

Tradycyjnie jak co roku, do najmłodszych (choć nie tylko) pacjentów naszego Szpitala zawitał Święty Mikołaj, odwiedzając oddziały szpitalne pod różnymi osobami… Wyczekiwany przez dzieci Gość odwiedził Oddział Pediatryczny, Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej. Około południa prosto z Fundacji Dobroczynnej „Z SERCA DLA SERCA” powołanej przez Karola Czerneckiego w postać Świętego […]

Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych

Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych

ZAPOBIEGANIE GRYPIE w szkołach i placówkach oświatowych.  (Materiał opracowany na podstawie zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, przesłanych przez SANEPID w Tarnobrzegu) Podstawowe informacje o wirusach grypy wirusy grypy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową – czyli w wydzielanym poprzez kichanie i kasłanie aerozolu wirusy mogą przeżyć: wiele lat w lodzie do 48 godzin w temperaturze 4 […]

Podziękowanie za udział w ćwiczeniach TOR 2016

Podziękowanie za udział w ćwiczeniach TOR 2016

Na ręce Dyrektora Szpitala Wiktora Stasiaka, wpłynęło podziękowanie od Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba, za trud i wysiłek włożony przez pracowników szpitala w przygotowanie i udział w miejskim ćwiczeniu obronnym „TOR 2016” połączonym z akcją „Bezpieczny przejazd”.