Wizyta Akredytacyjna

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 26-28 lipca 2017 roku w Szpitalu odbyła się wizyta akredytacyjna, którą przeprowadzili wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w ochronie Zdrowia z Krakowa.

Przegląd akredytacyjny w poszczególnych oddziałach /działach szpitala określony został

w przygotowanym i przesłanym harmonogramie wizyty.

Praca wydelegowanych Zespołów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia polegała na kontroli przestrzegania i spełnienia przez naszą placówkę obowiązujących zestawów standardów zawartych w programie akredytacji szpitali.

Drukowanie