Uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w środę 19 lipca 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Nowa Pracownia znajduje się na parterze ,,Budynku F1” w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

W otwarciu Pracowni wzięli udział między innymi: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Katarzyna Kowalewska Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, burmistrzowie, wójtowie, radni, dyrektory współpracujących szpitali, przedstawiciele firmy Siemens Healthcare,  przedstawiciele instytucji oraz firm współpracujących ze Szpitalem, pracownicy Szpitala.

Uroczystego poświęcenia nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego dokonał O. Marek Grzelczak Przeor Zakonu Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Uruchomienie Pracowni zbiegło się w czasie z sześćdziesiąta rocznicą zakupu pierwszego aparatu RTG dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Dzięki otwarciu Pracowni Rezonansu Magnetycznego mieszkańcy gminy Tarnobrzeg oraz okolicznych miejscowości będą mogli skorzystać z najwyższej jakości, nowoczesnego Rezonansu Magnetycznego (RM) firmy Siemens Healthcare. Wysokiej klasy aparat RM wyprodukowano w 2016 r. o wielkości indukcji pola magnetycznego 1,5 Tesli, typu – Magnetom Aera. Większość pacjentów, którzy trafiają do Szpitala wymaga diagnostyki obrazowej, często podczas leczenia nawet kilkukrotnie, nie wspominając o badaniach ratujących życie. Nowy rezonans to dla naszej Placówki więcej możliwości w zakresie badań onkologicznych, kardiologicznych oraz neurologicznych. Nowoczesny rezonans magnetyczny został zakupiony dzięki dotacji z Budżetu Państwa, Budżetu Województwa Podkarpackiego, Budżetu Gminy Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski oraz Gorzyce a także środków własnych. Wartość zakupu Rezonansu Magnetycznego oraz dostosowania adaptacyjnego pomieszczeń wyniosło blisko 7,5 mln złotych.

Badanie rezonansem magnetycznego to jedno z najdoskonalszych badań wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej. Badanie jest nieinwazyjne i pozwala na dokonanie oceny struktur anatomicznych całego ciała oraz ewentualnych patologii z dokładnością do kilku milimetrów, jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, ale naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała. Za pomocą badania metodą MR możliwe jest uzyskanie obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. To jedna z najdokładniejszych metod obrazowych. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami oraz umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie. Dzięki badaniu możliwe jest uwidocznienie wielu narządów tj. kręgosłupa, głowy, kończyn i stawów, jamy brzusznej, miednicy oraz serca.  Lekarze wykorzystują badania MR również do diagnostyki stwardnienia rozsianego (SM), a także badań kontrolnych pacjentów z SM. MR także znacznie ułatwia pracę przygotowujących się do operacji chirurgów, którzy wykorzystując tę metodę mogą dokładnie zapoznać się z lokalizacją zmian, jak i stanowi skuteczne narzędzie w diagnostyce i leczeniu pacjentów onkologicznych pozwalając na precyzyjne określenie umiejscowienia i rozmiarów guza.

Drukowanie