Egzamin praktyczny studentów PWSZ – kierunek pielęgniarstwo

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w dniu 3 lipca 2017 roku odbył się egzamin praktyczny studentów III roku studiów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – kierunek pielęgniarstwo.

Do egzaminu przystąpiło 34 studentów. Egzamin odbył się w trzech oddziałach: Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Oddziale Pediatrycznym. Egzamin przeprowadziły komisje egzaminacyjne. Studenci w trakcie egzaminu prezentowali bardzo dobry i dobry poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, oceny były zróżnicowane.

W trakcie 3 lat kształcenia studenci odbywali praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej.

Mamy nadzieję, że wkład pracy wniesiony przez wykładowców jak i osoby bezpośrednio nadzorujące praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne został wykorzystany przez studentów i będzie skutkował dobrym przygotowaniem do trudnej pracy jaką jest zawód pielęgniarki/ pielęgniarza.

Tarnobrzeski szpital, który podpisał umowę z PWSZ im. Stanisława Tarnowskiego po raz pierwszy uczestniczył w tego typu egzaminie. Jest to dla nas historyczna chwila. Liczymy, że nowo pozyskana kadra pielęgniarska znajdzie zatrudnienie zarówno w naszym szpitalu jak również w ościennych placówkach medycznych na swoich wymarzonych oddziałach i będą świadczyć wysokiej jakości opiekę pielęgniarską.

 

Drukowanie