Leczenie bólu wg aktualnych standardów

W dniu 30.06.2017r dla pracowników medycznych lekarzy, pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zorganizowano specjalistyczne szkolenie z zakresu farmakoterapii „Leczenia bólu według aktualnych standardów” .

Szkolenie prowadził dr Jarosław Woroń specjalista farmakologii klinicznej ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – pracownik Kliniki Leczenia Bólu

i Opieki Paliatywnej oraz Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie.

Program szkolenia obejmował między innymi:

  • Omówienie aktualnych standardów farmakoterapii bólu ostrego,

    pooperacyjnego, przewlekłego oraz bólu u pacjenta chorego na nowotwór.

  • Zasady racjonalnej farmakoterapii bólu.

  • Zagadnienia z farmakologii klinicznej analgetyków.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia są zgodne z obowiązującymi standardami akredytacyjnymi dla lecznictwa szpitalnego oraz wymogami programu „SZPITAL BEZ BÓLU”.

Drukowanie