Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

W dniu 05.04.2017r odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na rzecz Szpitala w Tarnobrzegu.

Zebranie otworzył Tadeusz Zych – Prezes Stowarzyszenia. Powitał Członków Stowarzyszenia, zaproszonych gości oraz dość liczną grupę sympatyków Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczył Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak.

Obradami kierowała Barbara Zaskalska. Zebranie miało na celu zatwierdzenie sprawozdań za 2016 rok :

1. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej – przedstawiła Barbara Kornas

2. Sprawozdania merytorycznego z działalności, które przedstawił Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Zych

3. Sprawozdania finansowego, przedstawionego przez księgową Stowarzyszenia Elżbietę Golik.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia tworzą:

Prezes Tadeusz Zych

Wiceprezes Wiesława Szematowicz – Mycek

Skarbnik Dorota Janus

Sekretarz Barbara Zaskalska

Członek Zarządu Renata Mysłek

Członek Zarządu Zbigniew Młodawski

Zarząd na zebraniu przedstawił szczegółowo kwoty pozyskanych środków finansowych (darowizn finansowych, darowizn rzeczowych i innych) na działalność statutową Stowarzyszenia oraz ich wydatkowanie. W roku 2016 Stowarzyszenie pozyskało z tytułu 1% podatku kwotę 24 240,50zł, darowizny pieniężne w kwocie 5 600zł. Dzięki zgromadzonym środkom udało się zakupić następujący sprzęt dla Szpitala:

  1. Wirówkę laboratoryjną wraz z wyposażeniem dla Pracowni Immunologii ( 9 690,84 zł)

  2. Aparat EKG + wózek pod aparat – Oddział Onkologii Klinicznej (4 799,00zł)

  3. Lodówka Amica – Oddział Onkologii Klinicznej (1 298,80 zł)

  4. Lustra – Oddział Onkologii Klinicznej (462,00zł)

  5. Publikacja DeVita – Oddział Onkologii Klinicznej (1 332,00 zł)

  6. Materiały malarskie – Oddział Chorób wewnętrznych i Gastroenterologii (1298,84 zł)

Ponadto dofinansowano wycieczkę rowerową dla pracowników tarnobrzeskiego szpitala w kwocie 999, 01 zł. Udzielono również pomocy finansowej dwóm pracownikom szpitala, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej na kwotę 2 000 zł.

Walne zebranie Członków Stowarzyszenia udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi na następny okres sprawozdawczy. Dyrektor Szpitala zadeklarował dalszą współpracę i pomoc Zarządowi Stowarzyszenia w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową.

Drukowanie