Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

W dniu 05.04.2017r odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na rzecz Szpitala w Tarnobrzegu. Zebranie otworzył Tadeusz Zych – Prezes Stowarzyszenia. Powitał Członków Stowarzyszenia, zaproszonych gości oraz dość liczną grupę sympatyków Stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczył Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak. Obradami kierowała Barbara Zaskalska. Zebranie miało na celu zatwierdzenie sprawozdań za 2016 rok : 1. […]