Przekazanie darowizny Społecznemu Stowarzyszeniu na Rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu

W środę 29 marca 2017 r. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu otrzymał od Grupy ,,Siarkopol” symboliczny czek na kwotę 130 tysięcy złotych. Pieniądze wręczył Janusz Paruzel, prezes Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Społecznemu Stowarzyszeniu na Rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. W grupie przekazujących czek był także Sławomir Litwin – Prezes Zakładów Chemicznych.

Sytuacja finansowa ,,Siarkopolu” oraz wchodzących w jej skład Zakładów Chemicznych oraz Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Baranowie Sandomierskim jest dobra i Spółka dzięki temu może wspomóc Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu. Wsparcie dla instytucji samorządowych i społecznych jest częścią aktywności społecznej Spółki ,,Siarkopol”. Takim działaniem jest również wsparcie dla tarnobrzeskiego Szpitala w postaci dotacji w kwocie 130 tysięcy złotych. Okazja przekazania darowizny jest szczególna, bo Szpital realizuje nowe projekty szczególnie w zakresie onkologii.

Przekazane pieniądze wpłyną na jakość funkcjonowania lecznicy i wspomogą procesy diagnostyczne oraz leczenie pacjentów.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Wiktor Stasiak podkreślił podczas spotkania, że pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do Pracowni Rezonansu Magnetycznego.Dyrektor zaznaczył również, że pracownia oprócz samego aparatu rezonansu magnetycznegozostanie wyposażona w aparat do monitorowania funkcji życiowych, respirator, kardiomonitor. Z tej dotacji można będzie sfinansować część zakupu, ponieważ ogólna ich wartość przekracza kwotę 300 tysięcy złotych. Dotacja jest jednak znaczącym uzupełnieniem potrzebnych środków, które w tym momencie należy przeznaczyć na pracownię, aby w pełni mogła realizować badania.

Pracownia rezonansu magnetycznego jest w końcowej fazie przygotowań. Na ukończeniu są prace budowlane dostosowujące pomieszczenia. Aparat został dostarczony do Szpitala przed kilkoma dniami i jest w trakcie montażu. Za kilka dni rozpoczną się próby odbiorcze. Pierwsze badania planowane są od czerwca bieżącego roku, jednak ich rozpoczęcie uzależnione jest od kontraktu jaki ma zostać podpisany przez Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie

Drukowanie