Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Okulistycznego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ogłasza konskurs na stanowisko:
Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Okulistycznego
Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Wszelkie informacje w załączniku.

Drukowanie

Załączniki