Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

            W dniu 7 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.             Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Dyrekcję Szpitala zmianę planu […]