Dostarczenie Rezonansu Magnetycznego

Dostarczenie Rezonansu Magnetycznego

We wtorek 21 marca 2017 r. do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu został dostarczony nowo zakupiony rezonans magnetyczny. Przez kilka godzin specjalistyczna firma przenosiła dostarczone urządzenie do nowo powstającej pracowni Rezonansu Magnetycznego. Operacja została przeprowadzona przy użyciu dźwigu i specjalnych podnośników. Sprzęt przenoszono w częściach. Operacja przebiegła bez przeszkód i zgodnie […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

            W dniu 7 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.             Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Dyrekcję Szpitala zmianę planu […]