Nowoczesne znieczulenia – szkolenie

W dniach 22-23 lutego 2017 r. Górnośląska Szkoła Ultrasonografii w Chorzowie przeprowadziła na terenie Szpitala szkolenie personelu medycznego. Tematyką szkolenia było „Znieczulenia regionalne pod kontrolą USG w obrębie kończyny górnej i dolnej”.

Szkolenie było dedykowane dla personelu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz personelu Bloku Operacyjnego. W ramach szkolenia  uczestnicy odbyli kurs dotyczący zastosowania ultrasonografii w anestezjologii regionalnej, poświęconej w głównej mierze blokadom przewodowym mającym zastosowanie w chirurgii ogólnej i ortopedii. W takcie szkolenia po wykładach odbyły się również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem żywych modeli.

Drukowanie