Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 21 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu oraz przedstawiciel Izby Lekarskiej. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrekcję Szpitala plan […]

Święty Mikołaj w Szpitalu

Święty Mikołaj w Szpitalu

Tradycyjnie jak co roku, do najmłodszych (choć nie tylko) pacjentów naszego Szpitala zawitał Święty Mikołaj, odwiedzając oddziały szpitalne pod różnymi osobami… Wyczekiwany przez dzieci Gość odwiedził Oddział Pediatryczny, Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej. Około południa prosto z Fundacji Dobroczynnej „Z SERCA DLA SERCA” powołanej przez Karola Czerneckiego w postać Świętego […]