Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu

Informacja   dotycząca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu   Dnia 25.04.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Społecznego Stowarzyszenia na Rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej. Na zebranie przybyli Członkowie i zaproszeni goście (sympatycy Stowarzyszenia), swoją obecnością zaszczycili to spotkanie Dyrektorzy Szpitala. W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Zych […]

Podpisanie umowy na budowę  Zakładu Radioterapii

Podpisanie umowy na budowę Zakładu Radioterapii

W dniu 17 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Szpitalem a firmą VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. W imieniu firmy […]

Punkt Informacyjny Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Punkt Informacyjny Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Informujemy , że od dnia 26.03.2018 roku w Wojewódzkim Szpitalu uruchomiono Punkt Informacyjny Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM),w którym można uzyskać informację jak zarejestrować się do lekarza przez internet. W w/w punkcie można skorzystać z pomocy w założeniu konta pacjenta , które daje możliwość rejestracji do wszystkich placówek medycznych uczestniczących w projekcie PSIM. Punkt miesci […]

Słowo Kapelana Szpitalnego na trzy wielkie dni paschalne

Słowo Kapelana Szpitalnego na trzy wielkie dni paschalne

Trzy wielkie dni paschalne Jest czas umywania nóg, czas cierpienia i śmierci, czas oczekiwania kiedy jakby nic się nie działo. I wreszcie czas kiedy rodzi się nowe życie. Liturgia tych dni skupia w sobie nie tylko moje życie ale całą ludzką historię. Ten czas jest sensem całego życia. Jesteśmy posłami, aby zapraszać innych, żeby uczestniczyli […]

Uroczyste poświęcenie nowego Aparatu Telekomando Luminos dRF MAX w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Uroczyste poświęcenie nowego Aparatu Telekomando Luminos dRF MAX w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu we czwartek 22 lutego 2018 rok odbyło się uroczyste poświęcenie nowego aparatu RTG Telekomando Luminos dRF MAX znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Na uroczystości poświęcenia nowego urządzenia obecni byli między innymi Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Narodowego Funduszu […]

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ZAPRASZA podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej DO SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, którego obszar działania obejmuje około 90 tyś. osób ubezpieczonych […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 20 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala  im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających przy Szpitalu.             Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Dyrekcję […]