Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

W dniu 17 października br. odbyła się uroczystość wkopania symbolicznej łopaty pod budowę Ośrodka Radioterapii, który powstanie w ramach projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” W uroczystości udział wzięli: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk – […]

Awaria tomografu komputerowego

Awaria tomografu komputerowego

Zakład Diagnostyki Obrazowej informuje, że w dniu 29.09.2018 r. uległ awarii tomograf komputerowy. Zgodnie z umową zawartą z serwisem, naprawa potrwa do dnia 27.11.2018 r. Przepraszamy pacjentów za zaistniałą sytuację i prosimy o kontakt po naprawie tomografu komputerowego w celu ustalenia nowych terminów badania. Telefon kontaktowy w godzinach od 7.00 do 15.00 : 15 812 […]

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W dniu 11 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Brzezowski. W obradach Rady Społecznej udział wzięli: Członkowie Rady Społecznej, Dyrektor Szpitala, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała […]

Podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy

Podpisanie porozumienia kończącego spór zbiorowy

W dniu 07.10.2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Szpitala, a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego. Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty 25.06.2018 roku przez ZOZ OZZPiP. Reguluje wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2019-2020, oraz ustala zasady wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Termomodernizacja budynków Szpitala

Termomodernizacja budynków Szpitala

Projekt „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” został wybrany uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem zadania, jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Polegać ona będzie na głębokiej modernizacji budynków […]

Informacja Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Informacja Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Referendum Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych działający przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, iż w dniach od 10.09 do 14.09.2018 r. od godziny 7.00 do 10.00 odbędzie się Referendum Strajkowe. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości celem identyfikacji potwierdzenia odbioru karty do głosowania. Głosowanie jest tajne. W głosowaniu mogą brać udział […]

Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Podkarpacie jako pierwsze województwo w Polsce systemowo restrukturyzuje zadłużenie szpitali wojewódzkich dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziś kolejne szpitale podpisały umowy kredytowe. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku, kredyt udzielono Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Zofii z Tarnowskich Zamoyskiej w Tarnobrzegu. Umowy podpisano oficjalnie dziś w Warszawie, w […]