Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

Rozpoczęcie cyklu szkoleń w celu poprawienia bezpieczeństwa Pacjentów

W dniu 14.01.2020 roku odbyło się pierwsze szkolenie, które przeprowadziła dr Ewa Zawilińska, wizytator akredytacyjny, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Tematem wiodącym szkolenia były zdarzenia niepożądane – analiza przyczyn źródłowych według matrycy RCA oraz problemy standardów leczenia i opieki wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Problem bezpieczeństwa pacjentów w systemie opieki zdrowotnej jest dla […]

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy Dyrektor wraz z Zarządem Szpitala

Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 2019

  Święta Bożego Narodzenia to „smakowanie” słów życia w Sakramencie – Jezus Chrystus zaprasza nas do smakowania Jego Życia. Gest przełamania się opłatkiem przypomina, że prawda, dobro istnieją, chociaż ich nie widać, że można przebaczyć. Bo skoro Bóg się rodzi to wszystko staje się możliwe, w szczególności w szpitalu. Wszyscy sobie składamy życzenia teraz i […]

Kurs organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kurs organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

            PODKARPACKI       URZĄD WOJEWÓDZKI              W RZESZOWIE ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów                                     Rzeszów, 2019-11-28 S-II.9710.6.72.2019.LR   Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, urologii dziecięcej .   W załączeniu przesyłam pismo otrzymane z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu […]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej polegające na wykonywaniu opisów i ocen badań TK, MR i RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teleradiologii.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 t j.) jako udzielający zamówienia Ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej polegających na wykonywaniu opisów i ocen […]

Nowa Rada Społeczna Szpitala.

Nowa Rada Społeczna Szpitala.

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. W skład nowej Rady Społecznej wchodzą:   Przewodniczący Damian Brud – reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Członkowie: Magdalena Bartkowicz – wybrana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Wojciech Brzezowski – wybrany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego […]

Nabór ofert na sprzedaż instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Nabór ofert na sprzedaż instalacji i urządzeń zamontowanych w obiekcie spalarni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE SPALARNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz Uchwały […]

Prezentacja Zakładu Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich   Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Prezentacja Zakładu Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

W dniu 8.10.2019 r., przy udziale Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka, Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy firmy VAMED Polska Sp. z o.o. Jarosława Krawca oraz Przedstawicieli Zarządu Szpitala i Pracowników Zakładu, odbyła się prezentacja dla mediów budynku Zakładu Radioterapii wraz z wyposażeniem. Zakład Radioterapii jest obecnie w końcowej fazie wyposażania – podstawowym wyposażeniem są 2 akceleratory […]

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH  W OBIEKCIE SPALARNI

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE SPALARNI

NABÓR OFERT NA SPRZEDAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZAMONTOWANYCH W OBIEKCIE SPALARNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz Uchwały […]

Bezpłatne badania krwi dla zdrowia nerek

Bezpłatne badania krwi dla zdrowia nerek

  Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że 6 października br. odbędą się bezpłatne badania krwi dla osób powyżej 45. roku życia, pozwalające wykryć schorzenia nerek we wczesnych stadiach. Badania są elementem ogólnopolskiej akcji dla zdrowia nerek NEFROTEST. Celem kampanii jest rozpowszechnianie wśród Polaków wiedzy na temat chorób układu moczowego oraz propagowanie profilaktyki chorób nerek. Organizatorami […]