Wstrzymanie przyjęć na położnictwo w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Patologii Ciąży Szpitala oraz przyjęć do Oddziału Neonatologicznego

Informujemy, że w okresie od 30 lipca do 4 sierpnia br. wstrzymane zostały przyjęcia na położnictwo w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Patologii Ciąży Szpitala oraz przyjęcia do Oddziału Neonatologicznego.

O zaistniałej sytuacji zostały powiadomione ościenne szpitale, które będą pełnić zastępstwa hospitalizacji z zakresu położnictwa i neonatologii.

Drukowanie