Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej  w Tarnobrzegu”

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

W dniu 29 października br. Dyrektor Szpitala podpisał z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków F2, C i K w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Projekt będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]