Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Uroczyste otwarcie budowy nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

W dniu 17 października br. odbyła się uroczystość wkopania symbolicznej łopaty pod budowę Ośrodka Radioterapii, który powstanie w ramach projektu „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” W uroczystości udział wzięli: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk – […]

Awaria tomografu komputerowego

Awaria tomografu komputerowego

Zakład Diagnostyki Obrazowej informuje, że w dniu 29.09.2018 r. uległ awarii tomograf komputerowy. Zgodnie z umową zawartą z serwisem, naprawa potrwa do dnia 27.11.2018 r. Przepraszamy pacjentów za zaistniałą sytuację i prosimy o kontakt po naprawie tomografu komputerowego w celu ustalenia nowych terminów badania. Telefon kontaktowy w godzinach od 7.00 do 15.00 : 15 812 […]